Aurinkoenergiainvestointien tukiehdot paranivat

Aurinkoenergiabuumi on edelleen vauhdissa. Buumin ja inflaation myötä investointikustannukset ovat nousseet jonkin verran. Maatiloilla kiinnostus aurinkoenergiaan on suurta, mutta investointeja on rajoittanut tukien byrokratia ja tukiehdot, jotka ovat rajanneet pienemmät tilat hakijoiden joukosta. Nyt asiaan on saatu huomattavaa helpotusta.

Investoin viime kesänä aurinkovoimalaan maatilallani ja samalla tutuksi tulivat niin lupa-asiat kuin investointitukien vaatimuksetkin. Kieltämättä paperitöissä oli oma savottansa, onneksi ProAgrian energianeuvoja Hannu Kokkoniemi kantoi niistä suurimman vastuun. Tavallisten investointitukien tapaan tarvittiin liiketoimintasuunnitelma, mutta myös energialaskelmia tilan energiankulutuksesta ja jakautumisesta maatalouden ja yksityiskäytön kesken.

Koska pienin maksettava tuki oli 7 000 euroa, tarkoitti se käytännössä melko suuren, verottomana lähes 20 000 euron voimalan rakentamista, jotta 40 prosentin tuella 7 000 euroa ylittyisi. Lisäksi säännökset rajasivat yksikkökustannuslaskennan myötä alle 21 kW:n voimalat pois tuettavien joukosta.

Monella pienemmällä tilalla ja erityisesti kasvinviljelytiloilla oli vaikeuksia täyttää kaikki tukiehdot hyväksyttävällä tavalla, sillä maatilan oman energiankulutuksen täytyi olla riittävän suuri suhteessa voimalan kokoon.

Huomattavia parannuksia

Uudella, juuri alkaneella tukikaudella aiemman kauden ongelmat ja epäkohdat on onneksi huomioitu. Lisäksi tukea on nostettu 40 prosentista peräti 50 prosenttiin.

Jos siis viime vuonna investointituki jäi hakematta ja saamatta, voi vain todeta, että kerrankin myöhästymisestä on hyötyä. Parantuneen tukiprosentin lisäksi myös laskennallinen yksikkökustannus kilowattia kohden on kasvanut. Nyt investointituki vastaakin paremmin toteutuneita kustannuksia aurinkovoimaloiden hintojen kiilautuessa ylöspäin. Viime vuonna ohjeellinen yksikkökustannus oli 850 euroa kilowattia kohden kun se uusissa ehdoissa on 1 115 euroa/kW.

Uusissa tukiehdoissa on huomioitu erityisesti pienemmät tilat, sillä pienin maksettava tuki aurinkovoimaloille on nykyään 3 000 euroa. Periaatteessa investointitukea voidaankin maksaa jo 6 000 euroa ylittäville investoinneille.

Tässä kohtaa vastaan tulevat säännökset, joissa tuettava summa lasketaan yksikkökustannusten perusteella. Laskelma toteutetaan siten että pienin tukeen oikeuttava investointi jaetaan yksikkökustannuksella. Tässä tapauksessa laskelma muodostuu 3 000 euron tuesta 50 prosentin tuella eli vähintään 6 000 euron investoinnista, joka jaetaan 1 115 €/kW:n yksikkökustannuksella. Tällä tavalla saadaan laskettua pienimmän tuettavan aurinkovoimalan kooksi 5,5 kW.

Ero entiseen 21 kilowatin tehoon on siis huomattava ja nyt suurimmalla osalla maatiloista onkin mahdollisuus hakea investointitukea aurinkovoimalaan.

Myös itse hakuun on tullut huomattavia helpotuksia. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa ei enää vaadita. Tärkein paperi on energialaskelma, jolla energiankulutuksen kohdentuminen todennetaan kulutuskohteiden välillä eli käytännössä yksityis- ja maatalouskäytön välillä.

Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen energianeuvojaan. Vaikka sähkön hinta on nyt alhaisempi kuin vuosi sitten, on uusiutuvan energian tuottaminen järkevää varsinkin tilanteissa, joissa sähköä voidaan hyödyntää omalla tilalla ja säästää energian hinnan lisäksi sähkön siirtomaksut, jotka näyttävät vain nousevan. Pörssisähkön hinnan tuijottelun sijaan kannattaakin kiinnittää huomiota sähkön kokonaishintaan, jonka kehityssuunta on pitkän tähtäimen ennusteissa nousujohteinen. ◻

 

Tietoa uusista tukiehdoista ja hausta

Tukea voidaan myöntää energiantuotantoon, energian säästöön tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

• Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista:

• Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista:

• Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista:

50 %

 

Rakentamisinvestoinnissa tuen määrä on aina yli 7 000 euroa. Sen pienempään investointiin ei myönnetä tukea. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3 000 euroa.

Hae investointitukia Hyrrä-palvelussa https://hyrra.ruokavirasto.fi

 

Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat tänä vuonna

• 11.5.–15.8.2023

• 16.8.–15.10.2023

• 16.10.2023–15.1.2024.

www.ruokavirasto.fi