Maataloutta salkussa

Tuloskausi alkoi varoituksilla

Pari kuukautta sitten arvelimme maataloussalkkumme syksystä tulevan haastavan. Juuri käynnistyneiden Q3-tulosjulkistusten myötä ainakin osa peloistamme näyttää toteutuvan. Apetit petti tulosvaroituksineen markkinan odotukset varsin pahasti.

Ilman Apetitin rajua kurssilaskua maataloussalkkumme lokakuun kehitystä olisi voinut pitää jopa varovaisen myönteisenä. Apetitin Q3-lukemat käytännössä jo hieman ennakkoon kertonut tulosvaroitus syöksi yhtiön kurssin kovin ikävään alamäkeen.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

Lokakuussa näytti jo hetken siltä, että salkkumme arvo alkaisi taas kehittyä oikeaan suuntaan. Loppukuusta Apetitin talousuutiset käänsivät käyriä kuitenkin ikävämpään asentoon. Onneksi Atrian suoritukseen saattoi olla varsin tyytyväinen.

Kuun puolivälin jälkeen Atria ilmoitti nostavansa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan 47-54 miljoonaan euroon. Yhtiö antoi myös kesäkuussa vastaavan suuntaisen ilmoituksen.

Hieman myöhemmin julkaistuissa Q3-luvuissa kolmannen neljänneksen liikevaihto nousi 388,0 miljoonaan euroon vertailukauden 382,4 miljoonasta. Liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin yllettiin 19,0 miljoonaan.

Alkuvuoden luvut olivat liikevaihdossa 1136,6 miljoonaa euroa ja oikaistussa liikevoitossa 38,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin päästiin vastaavasti 1105,4 ja 25,4 miljoonaan euroon.

Atrian kurssi kipusi lokakuussa 10,70 eurosta 11,16 euroon.

Lokakuun aikana Apetitin kurssi kävi jopa yli 14 eurossa. Kuun puolenvälin jälkeen julkaistu tulosvaroitus varsin kattavine tuloslukuineen käänsi kuitenkin kurssin jyrkkään laskuun. Varsinaiset Q3-luvut eivät olleet tämän jälkeen enää mikään yllätys. Jälleen kerran vaatimattomasti sujunut viljakauppa pilasi pelin.

Kolmannen neljänneksen jatkuvien toimintojen liikevaihto jäi 64,5 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella yllettiin 72,1 miljoonaan, liikevoitto nousi 2,6 miljoonaan euroon aiemmasta 2,5 miljoonasta.

Alkuvuoden jatkuvien toimintojen liikevaihdoksi muodostui 200,9 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 2,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastaavat luvut olivat 211,0 ja 2,8 miljoonaa euroa.

Apetitin kurssi rytisi lokakuun aikana 13,35 eurosta 12,30 euroon.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään aiemmin uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole. Osinkotuotot on laskettu vain kuluneelta vuodelta veronpidätyksen jälkeisen osinkosumman mukaan. Tuotoissa ovat mukana osingot, jotka on maksettu lokakuun loppuun mennessä.

Tunnustelevaa nousua

Muiden salkkuyhtiöidemme lokakuu sujui hiljaisemmin. Osasyynä tähän ovat toki kvartaaliraportteja edeltävät 30 vuorokautta kestävät hiljaiset jaksot, joiden aikana talouskommentointi minimoidaan.

Kuun puolivälissä Anora julkisti uuden liiketoimintamallinsa. Jatkossa Anoran neljä liiketoiminta-aluetta ovat Wine, Spirits, International ja Anora Industrial. Kuten jo aiemmin on ilmoitettu, Anora julkaisee Q3-raporttinsa alkuperäisestä aikataulustaan poiketen vasta 25.11.

Lokakuussa Anoran osakkeen kurssi nousi 10,02 eurosta 10,72 euroon.

HKScan lokakuinen hiljaiselo päättyy pian, sillä yhtiö julkaisee Q3-raporttinsa 4.11.

HKScanin osakkeen kurssi toipui lokakuussa 1,91 eurosta 1,97 euroon.

Alkukuusta saatiin tieto, että Raision YT-neuvottelujen lopputuloksena Suomen konserniyhtiöissä päättyy yhteensä 13 tehtävää. Vähentämiset toteutuvat toimenkuvien uudelleenarvioinnilla, määräaikaisten työsuhteiden päättämisillä ja seitsemän henkilön irtisanomisella. Lisäksi luvassa on lomautuksia.

Raisio julkaisee Q3-raporttinsa 3.11.

Raision kurssi koheni lokakuussa 3,40 eurosta 3,50 euroon.

Lokakuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo elpyi syyskuun lopun 2869 eurosta 2899 euroon. Lokakuun lopulla salkkumme oli siis osakkeiden arvon osalta noin 170 euroa tappiolla. Lisäksi tilillä on tämän vuoden osinkoja reilu 90 euroa sekä vuonna 2020 maksetuista osingoista kertynyttä sijoittamatonta pääomaa noin 70 euroa.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.