SKED on oiva esimerkki jakamistalouden ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista maatalouteen. Se on sovellus eli ’appi’, jolla voi tarjota konettaan, varastoaan, työvoimaansa tai melkein mitä vain vuokralle silloin kun sitä ei itse tarvitse. Applikaatio löytyy Google Play:sta ja Apple Storesta ja palvelun käyttö on maksutonta. Ansaintalogiikka perustuu siihen, että palvelu ottaa 10 prosentin osuuden toteutuneista vuokrauksista. SKEDin perustaja Kristina Sweet esitteli palvelua digiviljelyn uusiin sovelluksiin perehtyvälle pienryhmälle. www.skedglobal.com
SKED on oiva esimerkki jakamistalouden ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista maatalouteen. Se on sovellus eli ’appi’, jolla voi tarjota konettaan, varastoaan, työvoimaansa tai melkein mitä vain vuokralle silloin kun sitä ei itse tarvitse. Applikaatio löytyy Google Play:sta ja Apple Storesta ja palvelun käyttö on maksutonta. Ansaintalogiikka perustuu siihen, että palvelu ottaa 10 prosentin osuuden toteutuneista vuokrauksista. SKEDin perustaja Kristina Sweet esitteli palvelua digiviljelyn uusiin sovelluksiin perehtyvälle pienryhmälle. www.skedglobal.com

Digiviljely näkyi Okrassa

Okran tahti kiihtyi vaisun avajaispäivän jälkeen. Lauantaina tehtiin kävijäennätys ja näytteilleasettelijat hykertelivät tyytyväisyyttään. Maatalouden digitaaliset innovaatiot alkavat näkyä myös laitteistopuolella. Käytännön Maamies osallistui digiviljelykerrokselle pienryhmän kanssa.

Teksti: Pirjo Mälkiä, Pentti Törmä, Annaleena Ylhäinen, Lassi Uotila

Kuvat: Käytännön Maamiehen työryhmä

Okra on kasvanut niin suureksi, että näyttelyn kahlaaminen yhden päivän aikana on lähes mahdotonta.

Toisaalta näyttely antaa hyvän tilaisuuden vertailla erilaisia ratkaisuja, jos tietää etukäteen mitä hakee.

Yksityinen neuvoja Olli-Pekka Ruponen keksi järjestää näyttelyvieraista koostuville pienryhmille neuvontapalveluna parin tunnin digiviljelykierroksen, johon oli etukäteen valittu sopivat kohteet.

Teema voisi olla periaatteessa mikä vain, mutta Ruponen oli valinnut kohteet oman osaamisalueensa ympäriltä. Erilaisia digitaalisia sovelluksia ja laitteita tulee koko ajan markkinoille, ja niiden seuraaminen vaatii ajan hermolla olemista. Kysymyksessä on tulevaisuuden maanviljely, josta on syytä olla perillä, Ruponen perusteli.

Digiviljelykierrokseen sisältyi kolme viljankuivauksen valvontaan liittyvää ratkaisua. Cauco Oy esitteli varsin huokeaa kuivurin etäseurantalaitetta. Kuivaaja.net puolestaan tarjosi varsin samantyyppistä palvelua, jossa oli kuitenkin hienoisia eroja. Kolmas oli Wiljami-viljankosteusmittari, joka on kuivuriin asennettava jatkuvatoiminen viljankosteusanturi.

Näiden vertailu oli mielekestä pienryhmän kesken, jolloin jokaisen kokemukset, tieto ja pohdinnat saatettiin jakaa muillekin.

Kierrokseen kuului myös ViljelijänBernerin markkinoima GrainSense-viljan laatumittari, joka kertoo viljankosteuden lisäksi valkuais-, öljy- ja tärkkelyspitoisuuden. Ensimmäiset mittarit on nyt myyty ja vastaanotto on ollut hyvä. Pelkästään Borgebyssä myytiin ensimmäisen päivän aikana 20 mittaria, Ykä Marjanen GrainSenseltä kertoi.

Viides viljaan liittyvä uusi laite oli LED Tailorin ja Arskametallin yhteistyössä kehittämä, sinistä valoa taudinaiheuttajien torjuntaan hyödyntävä WiSDOM SEED -piensiemenerotin.

Loput digiviljelykohteet olivat yksittäisiä uutuuksia tai esimerkkejä digitalisaation tuomasta kehityksestä.

AgriToukola on ryhtynyt maahantuomaan Isaria-kasvustosensoria. Laite poikkeaa Yara N-Sensorista esimerkiksi siinä, että sitä voi käyttää myös yöllä. Skannaus tapahtuu suoraan ylhäältä, jolloin valonvaihtelu, pöly tai kaste ei sotke tuloksia. Pienryhmässä kiinnitettiin huomiota Isarian helppokäyttöiseen softaan ja tablettiin, joka oli selkeästi parempi kuin Yaran vastaava.

Aivan uutta ajattelua edusti puolestaan jakamistalousinnovaatio SKED. Se on sovellus, jolla voi tarjota konettaan, varastoaan, työvoimaansa tai melkein mitä vain vuokralle silloin kun sitä ei itse tarvitse. Suuri osa maatalouskoneista seisoo käyttämättä osan vuotta, jolloin ne eivät tuota mitään. SKEDin avulla voi lisätä tuottavuutta ja tulovirtoja. Hyvää sovelluksessa on se, että se on ikäänkuin maatalouden Airbnb, siihen voi jättää kommentit vuokralaisesta tai vuokraajasta.

Suomen Maatalousautomaatio ry edistää kaikenlaisen maatalousautomaation kehitystä ja erityisesti standardointia. Konkreettisena tavoitteena on vähentää järjestelmien mukanaan tuomaa infoähkyä. Järjestelmien olisi hyvä keskustella keskenään. Eri koneketjujen tietojärjestelmien välisessä tiedonvaihdossa on vielä puutteita.

Suomen Maatalousautomaatio kuuluu suuremman kattojärjestön AEF:n (Agricultural Industry Electronics Foundation) alle, joka puolestaan organisoi isobusin kehittämistä. Suomen Maatalousautomaatio testaa Suomessa isobus-laitteiden yhteensopivuutta.

Tämän vuoden suurin digiviljelyuutuus on Yaran tarjoama CropSAT-palvelu. Se on satelliittipalvelu, jolla voi määrittää peltojen kasvillisuusindeksin. Kartta kertoo jo yksinään paljon kasvuston ja pellon tilasta, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden erilaisten levityskarttojen tekoon. Tiedosto viedään muistitikulla tai pilvipalvelun avulla levityslaitteeseen.

Osa digiviljelykierroksen pienryhmäläisistä oli jo testannut palvelua lannoitus- ja kasvunsäädekarttojen tekoon ja levitykseen, ja havainnut sen varsin näppäräksi. Palvelun saa ilmaiseksi käyttöön kirjautumalla MyYaraan. Käyttäjiä on Suomessa jo kaksi tuhatta.

Viljamarkkinat odottelevat

Ruotsissa kuivuus ja katovuosi on ollut otsikoissa koko kesän. Suomessa sen sijaan on rauhallisempaa, eikä Okrassakaan ollut aistittavissa paniikkia viljanostajien taholta.

Sadon vähyys ja tuleva laatu on silti jokaisen mielessä. Paniikin lietsominen ja hintojen nostattaminen sen sijaan ei ole ostajien intresseissä.

Viljanostajat eivät olleet halukkaita spekuloimaan vastaanottorajojen alentamisesta, mutta eivät myöskään sulkeneet pois sitä mahdollisuutta.

Myllyjen ja mallastamojen laatuvaatimukset tulevat asiakkaalta, eli leipomolta tai panimolta, joten niihin on vaikea vaikuttaa. Käytännössä tilanne selviää kunhan ensimmäisiä laatunäytteitä alkaa tulla.

Jälkiversonta on kuivan kesän ongelma, ja se lisää vihreiden ja pikkujyvien määrää erityisesti kauralla. Niihin voi vaikuttaa puinnin ja kuivauksen aikana.

Viljanostajat kehottavat viljelijöitä myös pitämään eri lohkojen satoja erillään mikäli mahdollista.

A-Rehun Taneli Marttila vinkkaa, että epätasaisesti tuleentuvia lohkoja kannattaa tarjota tuoreviljakauppaan.

Satovahinkoja korvattiin

Vakuutusyhtiöiden osastoilla oli paljon uutta tarjolla esimerkiksi maatalousyrittäjien työterveyspalveluista. LähiTapiola markkinoi TerveysHelppiä, jolla voi tavoittaa terveydenhoitajan klo 7–23 puhelimitse. Kun sote junnaa, niin vakuutusyhtiöt ja terveyspalvelut toimivat. Esimerkiksi LähiTapiola on ostanut osan Mehiläisestä ja tarjoaa terveyspalveluja sitä kautta.

Käytännön Maamies selvitti, mitä kuuluu satovahinkovakuutuksille. Satovahinkovakuutuksista on puhuttu julkisuudessa kiperään sävyyn ja ne on leimattu jopa täysin hyödyttömiksi.

Äänessä ovat olleet viljelijät, joiden vahinkoa ei ole korvattu, koska vahinko ei ole täyttänyt korvausedellytyksiä. ”Olemme kuitenkin maksaneet satovahinkovakutuuskorvauksia enemmän kuin saaneet niillä rahaa sisään”, muistuttaa Teppo Raininko OP Vakutuuksesta.

Satovahinkokorvaukset korvaavat vain sääilmiöistä johtuvia satovahinkoja. OP:n vakuutuksissa sääilmiön on oltava poikkeuksellinen. ”Esimerkiksi pitkään jatkunut tihkusade ei ole sellainen, jos sadekertymä ei täytä poikkeuksellisuuden määritelmää”, Raininko selittää.

Sen sijaan viime kasvukaudella sattuneet poikkeukselliset sateet täyttivät korvausehdot yksiselitteisesti.

Tällä kasvukaudella ongelma on ollut kuivuus. Totaalisiakin satovahinkoja on odotettavissa.

”Käytämme vahingon arvioinnissa ProAgrian neuvojia. Jos neuvoja katsoo, ettei satoa kannata korjata ja kuivata, on silloin kyseessä tuhoutunut sato. Normaalia pienempi sato sen sijaan ei riitä korvausperusteeksi.”

OP:n satovahinkovakuutus on pysynyt ennallaan vuoden 2016 lähtien, kun vakuutus tuli markkinoille. Hintaa on hieman nostettu.

LähiTapiola päivitti satovahinkovakuutustaan viime syksyn kokemusten jälkeen. ”Nyt korvaamme myös pitkäaikaisen sateen aiheuttamat vahingot”, Sami Myyrä LähiTapiolasta kertoo.

Jos sade on 1,6-kertainen ajanjakson normaaliin määrään verrattuna, on mahdollisuus hakea korvauksia. Tarkkailtava ajanjakso voi olla esimerkiksi elo- tai syyskuu. Vakuutus edellyttää aina tilakohtaista arviointia.

Myös tämän kasvukauden kuivuus kuuluu satovahinkovakuutuksen piiriin. LähiTapiolan vakuutus korvaa uudelleenkylvökustannuksista siemen- ja työkustannuksen.

okramaatalous.fi

Hyönteiskasvatus tuli maatalousnäyttelyyn

Hyönteisten myynti ihmisravinnoksi on ollut Suomessa sallittua tämän vuoden alusta lähtien. Suosituimpia syötäviä selkärangattomia on kotisirkka, Acheta domesticus, jonka kasvatus on lisääntynyt tämän vuoden aikana. Sirkkabuumi on nyt saavuttanut maatalousnäyttelytkin.

Myös Biolan on tarttunut sirkkabuumiin ja esitteli Okrassa suomalaisesta rahkasammaleesta valmistetun munitusalustan kotisirkkojen kasvatukseen. Sammalpohjainen munitusalusta pidättää kosteutta ja esimerkiksi viljapunkki lisääntyy siinä heikommin kuin monissa muissa yleisesti käytetyissä alustoissa. Muita myyntivaltteja ovat kotimaisuus ja raaka-aineen ekologisuus. Käytön jälkeen Munitusalustan voi käyttää maanparannukseen, kunhan se käsitellään ensin ohjeiden mukaan. Hapan alusta, jonka pH-arvo on 4−5, ei sellaisenaan sovellu kasvien kasvualustaksi. Biolan Munitusalusta on myynnissä 24 litran säkeissä, joita mahtuu myymälälavaan 26 kappaletta. www.biolan.fi

Yaran CropSAT -satelliittikuvapalvelu on saanut syystäkin laajaa huomiota tämän kesän aikana. Käytännön Maamiehen ohrakilpailuun osallistuvan Kari Alasaaren Laureate-kisalohko Lapualla näytti satelliitin kuvaamana kasvustoindeksikarttana heinäkuussa tältä.

Teemu Arvonen Cauco Oy:stä esitteli kuivurin eräkohtaisen kulutuksen etäseurantalaitetta. Se perustuu vaakaan ja kolmeen eri lämpötilamittaukseen, ulkolämpötilan, kuivurin tuloilman ja poistoilman lämpötilan seurantaan. Viljan kosteus lasketaan painosta. Älypuhelimessa pyörivä appi ennakoi, milloin kuivaus on valmis. Kuivurilla ei tarvitse rampata tunnin välein. Järjestelmän veroton hinta on 3 390 euroa (edullisempi malli, jossa vain lämpötilan ja kulutuksen seuranta, 1 690 euroa) ja lisäksi maksetaan 70 euron maksua per käyttökausi. www.cauco.fi

Wiljami-viljankosteusmittaria on viljankuivuriin asennettava anturi jatkuvaan mittaamiseen. Wiljamia voi seurata älypuhelimen tai tietokoneen kautta. Kuivausprosessi katkaistaan automaattisesti, kun oikea kosteusprosentti saavutetaan. Anturi mittaa sekä kosteutta että lämpötilaa. Se kalibroidaan kerran vuodessa. Laitteisto maksaa 3 890 euroa. Vuosimaksu on 144 euroa ja se sisältää ohjelmistopäivityksen ja pilvipalvelun.

www.pehutec.com

Marko Koivuporras esitteli kuivaajan etävalvontapalvelua Kuivaaja.nettiä. Se perustuu kolmeen eri lämpöanturiin, ja sen avulla kuivauksen etenemistä voi seurata lähes reaaliaikaisesti. Palvelu sisältää myös varastokirjanpidon ja kuivauspäiväkirjan. Laitteiston veroton hinta on 1 990 euroa. Verkkopalvelun vuosimaksu on 199 euroa. www.kuivaaja.net

Johannes Raab Fritzmeieriltä (vas) ja Juha-Pekka Toukola AgriToukolasta esittelivät Isaria-kasvustosensoria, jonka AgriToukola toi Suomen markkinoille. Sensorin hinta on alkaen 22 500 euroa.

Porilaisen Vaunit Oy:n kehittämä digitaalinen maatalouskuljetusten ja- tuotteiden kauppapaikka aukesi Suomen maataloustoimijoille Okran alla. Vaunitin kehittämän sovelluksen avulla maanviljelijät, kuljetusliikkeet ja maataloustuotteiden ostajat voivat löytää sopivan kauppakumppanin ja olla yhteydessä toisiinsa. Palveluun on jo liittynyt toista sataa kuljetusliikettä, kymmeniä maataloustuotteiden ostajia ja satoja maanviljelijöitä. Vaunitissa ovat mukana perustajäsen ja toimitusjohtaja Aaro Kuusisto, maanviljelijä Lauri Vanhakartano ja koodari Jonny Mattila, jotka turhautuivat maataloudessa syntyvään tyhjään ajoon ja siihen että kuljetusten sopiminen on vaikeaa ja vie paljon aikaa. Palvelun aloittaminen ei maksa käyttäjälle mitään. Vaunitin tulo muodostuu kahden prosentin osuudesta rahdin hinnasta. Yrittäjät tähtäävät palvelullaan myös ulkomaille. Seuraavaksi ovat tulossa ruotsin- ja englanninkieliset versiot. vaunit.com

Suomen maatalousautomaatio ry pyrkii standardoimaan järjestelmiä niin, että ne keskustelisivat keskenään. Merkittävä kehitystyö on esimerkiksi isobus-järjestelmä. Luken tutkija Ari Ronkainen esitteli Suomen maatalousautomaation tekemää testaustyötä digiviljelyyn perehtyvälle pienryhmälle.

Viljan kuivaukseen

Viljakas Oy esitteli kehittämäänsä aurinkoenergiaa kuivausilman lämmityksessä hyödyntävää kuivuriratkaisua. Esillä oli 13 kuution ja 20 jalan eli 6 metrin merikonttiin rakennettu viljankuivuri, joka toimii kuten kylmäilmakuivuri, mutta siihen on rakennettu kuivausautomatiikka, joka optimoi kuivaustehon käytön, viljan sekoitus hydraulisesti samaan tapaan ”pohjaraapoilla” kuin hakelämpölaitoksissa, ja viljan puhdistus käyttäen sekä reikäpohjaista siirtoruuvia että esipuhdistinta. Viljakas hyödyntää auringon lämpöenergiaa mustista katto- ja seinäpinnoista. Kuivauksessa vilja on jatkuvassa liikkeessä. Konttiin syötettävän ilman esilämmityksessä voidaan käyttää valinnan mukaan ulkopuolista lämmönlähdettä tai erikseen tilattavia aurinkokeräimiä. Kuivurista on olemassa liikuteltavat 13 ja 23 kuution mallit sekä kiinteä elementtirakenteinen 35 kuution malli. Verottomat hinnat alkaen 34 000 euroa, kiinteä malli 38 500 euroa.

Kuivuri on investointitukikelpoinen ja mahdollisen lisälämmönlähteen investointituki riippuu lämmönlähteestä. www.viljakas.fi

Viljan sekoitus tapahtuu suomulevypohjan päällä olevien hydraulikäyttöisten tankojen, elevaattorin ja ruuvikuljettimien avulla. Viljan sekoitusta voidaan tehostaa nostamalla kontin toinen pää metrin hydraulisesti ylöspäin tai nostamalla kontin toinen pää erillisen tuen päälle.

Kontin alaosaan on rakennettu ilman puhallustila sekä elevaattori ja esipuhdistin.

Kuivausautomatiikka on ovien takana kontin takaosassa.

Kylmäilmapuhallin on asennettu kontin etuseinään. Sen eteen voidaan kytkeä lämmönvaihdin tai lisälämmön lähde.

Kuivuria esittelemässä kuivuri-idean isä Jorma Marttila sekä Susanna Hämäläinen Viljakas Oy:stä.

Viime syksyn kuivauskelit ja hurjat öljylaskut herättivät taas kiinnostuksen muihin lämmönlähteisiin kuin polttoöljyyn. Arskan vaunukuivuriin on saatavilla kaasu-uuni, jossa polttoaineena voi olla maa-, neste- tai biokaasu. Tarjolla on useita poltinvaihtoehtoja ja kaasun vuokrasäiliön täytön voi automatisoida eli kaasun loppumisesta kesken kuivauksen ei tarvitse huolehtia. Arskan tytäryhtiö Mepu puolestaan esitteli uudistunutta M-sarjan vaunukuivurimallistoaan, jonka perustekniikka on tuttua Mepun isommista jatkuvatoimisista kuivureista. Alkukesän kuivuus ja varsinkin eteläisen Suomen heikohkot satonäkymät ovat lähes pysäyttäneet kuivurikaupan, vaikka alkuvuodesta 2018 tehtiin kauppoja varsin vilkkaasti, kun viime syksy oli vielä tuoreessa muistissa, kertoi puolestaan Antti-Teollisuuden toimitusjohtaja Kalle Isotalo.

Traktoreita, puimureita ja ajettavia koneita

Agritekin suurin uutuus oli New Hollandin maanrakennuskoneet, jotka siirtyvät Agritekin jälleenmyyjien myyntiin. New Hollandin valikoima kattaa minikaivinkoneet, kompaktit pyöräkuormaimet, raskaammat pyöräkuormaimet, traktorikaivurit sekä liukuohjatut kuormaimet. Agritekin osastolla oli nähtävillä myös jo Agritechnicassa esitellyt uudella kaksoiskytkinvaihteistolla olevat CaseIH- ja New Holland -mallit. New Hollandissa 8-portaisella powewrshift-vaihteistolla olevan mallisarjan nimi on Dynamic Command ja Case IH:lla puolestaan ActiveDrive.

Valtralla merkittävimmät uutuudet eli uusi A-sarja sekä N-, T- ja

S-sarjoihin tullut SmartTouch-hallintayksikkö esiteltiin viime vuonna, joten tälle vuodelle ei varsinaisia uutuuksia ollut. Osaston vetonaulaksi oli tuotu kumiteloin varustettu ja tunnetun energiajuomamerkin sponsoritarroin kuorrutettu Valtra T234, joka oli näyttävästi esillä viime talven Jyväskylän alamäkiluistelukisoissa.

Turun Konekeskus tuo Suomeen toistaiseksi Massey Fergusonin puimurivalikoimasta vain pienimpiä Activa-malleja. Activat ovat 5- ja 6-kohlimisia ja tehohaarukka on 178–225 kW. Massikalta löytyy Activan yläpuolelta vielä neljä mallisarjaa eli Beta-, Centora-, Delta- ja viime Agritechnicassa esitelty uusi rumpupuimurisarja Ideal. Kuvan MF Activa 7347 S MCS on Agco Powerin 7,4-litraisella koneella, 8,6 kuution säiliöllä ja sähkösäätöisillä seuloilla oleva 6-kohliminen malli, jossa puintikelan leveys on 1,6 metriä. Esittelykoneen veroton hinta 234 000 euroa.

Hankkija huomioi markkinatilanteen eli uudet koneet käyvät nihkeästi kaupaksi. Siksi esillä oli uusien koneiden rinnalla myös käytettyjä tuontikoneita, kuten kuvassa oleva ajettava John Deeren vuosimallin 2011 5430i-ruisku verottomaan 99 000 euron hintaan. Jos asiakkaalle ei löydy sopivaa käytettyä konetta Suomesta, Hankkija etsii sopivan vihreän koneen myös ulkomailta. Jos konetta tarvitaan vain lyhyen ajan, Hankkija tarjoaa käytettyjä koneita myös vuokralle. Tällä hetkellä Hankkijan verkkosivuilla on tarjolla 8 vuokrakonetta, seitsemän 6- tai 7-sarjan traktoria sekä yksi Manitoun kurotin. Hankkija järjestelee myös edustuksiaan, sillä Hankkija luopuu Samsonin, Rauchin ja Horschin edustuksista. Vielä ei ole varmuutta, kuka edustukset ottaa, mutta sivistynyt arvaus lienee Hankkijan emoyhtiön DLA:n ostama Konekeskon maatalousliiketoiminta.

Maanmuokkaukseen ja kylvöön

Peltoniemi Agro Oy myy puolalaisia Awemak’in maanmuokkauskoneita. Pääpaino on Ozyrys-lautasmuokkaimissa ja muokkaimen takana näkyvässä Shorti-jankkureissa. Ozyrys-lautasmuokkaimia löytyy 1,5 metrin työleveydestä 4 metriin. Kuvan 4-metrinen kone 510-millisillä lautasilla ja 500-millisellä putkipakkerilla maksoi näyttelyssä 7 000 verollista euroa. Lautaskokoja on 510, 560 ja 600 milliä ja runsas valikoima pakkerimalleja on 500- ja 600-millisinä. 3-teräinen, murtopulttisuojattu ja 500-millisellä putkipakkerilla oleva Shorti-jankkuri lähti kotiin 3 500 verollisella eurolla.

Virolainen Teh Agro OÜ myy maatalouskoneita Suomessa, Virossa ja Latviassa. Yhtiö edustaa pääasiassa venäläisiä maatalouskoneita, mutta valikoimassa ovat myös espanjalaisen Seguésin koneet. Okrassa näytillä oli venäläisen PromAgron muokkauskoneista Dominanta-lautasmuokkain. Kuvan nelimetrinen muokkain, jossa on kahdella akselilla 610-milliset jousilaukaisimin suojatut lautaset sekä 500-millinen pakkeri maksoi verollisena 22 500 euroa. www.tehagro.eu/fi, www.en.promagro.com

Kverneland Turbo 3500 S on uusi kultivaattorimalli, joka päivittää takavuosilta tutun Turbo II -mallin nykypäivään. S-piikkikultivaattorissa on 17 piikkiä ja se soveltuu 3–15 cm muokkaussyyyteen. 1 700 kiloa painavan koneen ensimmäisessä rivissä on viisi piikkiä ja muissa kolmessa 4 piikkiä. Jälkeä siistii reunavallia tasaava ja leveyssuunnassa säädettävä terä sekä jousipakkeri. Veroton hinta 14 800 euroa.

Turkkilaisia maatalouskoneita ei Suomessa ole juurikaan nähty, vaikka Valtran pienimmät vanhat A-mallit siellä tehtiinkin. Suorakylvöpioneeri Timo Rouhiaisen Propax Agro Oy maahantuo Özdöken’in koneita. Yrityksellä on laaja valikoima kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneita. Rouhiainen perustelee turkkilaiskoneita euroilla. ”Maatalouden kannattavuus on nyt niin heikkoa, että viljelijöiden pitää investoida edullisempiin koneisiin, joissa laatu kuitenkin on kohtuullista”. Okrassa esillä oli kylvökone, jankkuri ja lannoitteenlevittimiä. Esimerkiksi lannoitteenlevittimien hinnat alkavat pienimmän nostolaitemallin verottomasta 1 500 euron hinnasta. Tarjolla on myös hinattavia malleja 3 500 litraan asti. Kaikissa malleissa on kaksi ruostumattomasta teräksestä tehtyä levityslautasta sekä hydrauliset sulkuventtiilit. Kolmemetrinen hinattava

suorakylvölannoitin (14 cm riviväli) lähtee kotiin 15 000 euron verottomalla hinnalla. www.ozdoken.com.tr/en-US, www.suorakylvo.net

Kasvava kiinnostus luomuviljelyyn on tehnyt hyvää BT-Agron bisneksille, myöntää Boris Lindgård. Vaikka muu konekauppa on varsin hiljaista, myydään luomukoneita kiihtyvään tahtiin. Esimerkiksi jo pitkään markkinoilla ollutta Kvick-Finn-konetta joutuu nyt odottamaan hetken aikaa, koska kysyntä on kovaa esimerkiksi Baltiassa, Lindgård kertoo. BT-Agro on myös laajentanut tuotevalikoimaansa liettualaisiin pressuhalleihin ja erilaisiin piikki- ja terämalleihin, joilla voi viritellä omaa muokkauslaitettaan. Esimerkiksi kuvan ”tupla-S-piikillä” saa lisää muokkaustehoa perinteiseen s-piikkiin verrattuna, Lindgård perustelee.

www.bt-agro.fi,

www.bt-agrohallit.fi

Forestpolator Oy myy puolalaista Agro-Factory’n tekemään

jankkuria. Lehtijousitetussa mallisarjassa on 2–5-piikkisiä

malleja. Kuvan kolmipiikkinen malli pakkerilla maksaa verollisena 6 456 euroa. www.maatalouskoneet.fi, www.agro-factory.pl

Okrassa Kuhnin kylvökoneet olivat vielä NHK:n osastolla, mutta heti Okran jälkeen ilmoitettiin, että Kuhnin maahantuonti jakautuu kahtia. Jatkossa NHK ja Lantmännen Agro jakavat Kuhn-maatalouskoneiden maahantuonnin niin, että molemmat voivat maahantuoda ja myydä nurmityökoneita ja paalaimia sekä maisemanhoitolaitteita. Lantmännen Agrolla on yksinmyynnissä Kuhnin kasvinsuojeluruiskut, maanmuokkauskoneet ja ruokintalaitteet. Käärimet ja paalainkäärimet, joissa on 3D-käärintäominaisuus ovat NHK:n yksinmyynnissä.

Viime kesän märkyys ja kuluvan kesän kuivuus ovat viimeistään osoittaneet, miten tärkeä peltolohkojen vesitalous on. Reisjärvellä toimiva NY-TEK Oy esitteli Okrassa uutta, kuvassa oikealla näkyvää Wieska W400 / 500 TL -tasauslanaa, jossa korkeutta säädetään Trimblen gps- ja laserkorkeusautomatiikan avulla, FieldLevel II -järjestelmällä. Korkeussäädöt kartoitetaan ajamalla tasoitettava peltoala ensin terä ylhäällä, jolloin ohjelma tallentaa korkeuspisteet. Sen jälkeen katsotaan ajo-opastimen näytöltä, missä on tarvetta tasoittaa, ja höylätään pintaa taso kerrallaan. Jos tasoitettava kohde on vaativa, Trimblelle voi lähettää kartoitustiedoston, jonka perusteella ammattilainen tekee tasoitusohjeet, ja lähettää ne sähköisenä lanan automatiikan käyttöön. Lanojen työleveydet ovat levityspalojen avulla 4–6 metriä, paino 1 900–2 800 kiloa ja pituus 7,8 metriä. Terä kääntyy hydraulisesti 37°/ 44° ja nousee hydraulisesti välillä –20– +50 senttiä. Lanassa on vakiona led-valot, ylipaineventtiilit ja 12 millin 500HB-kulutusterä. Nelimetrisen W400TL-mallin hinta 14 700 € ja viisimetrisen W500TL-mallin 16 500 €. Korkeudensäätöautomatiikka voidaan jälkiasentaa aiempiin W400- ja W500-malleihin. NY-TEKin toinen uutuus on kuvan vasemmanpuoleinen W3SR-takalana, josta on tehty nyt 3-metrinen malli. Sen saa ostaa omakseen 5 790 euron hintaan.

nytek.fi, agriculture.trimble.com

Vaunuja joka lähtöön

Kotimaisia puimurien pöytävaunuja löytyi useammalta osastolta, tässä kuvassa on somerolaisen Tarmon Teräksen vaunu, jonka halutessaan saa ”oman merkin” väreihin ja ”tarrat kylkeen”. www.tarmonteras.fi

Kire SK 180 -viljavaunu on avattavilla sivulaidoilla ja siihen mahtuu matalilla laidoilla 6,5 kuutiota ja viljalaidoilla 18,5 kuutiota. Vakiorenkaina on 500/50R17. Vakiona on hydrauliset 2-pyöräjarrut, mutta lisävarusteena jarrut saa kaikkiin pyöriin. Lisävarustelistalla on myös aisajousitus, led-valot ja ja teliin keskitetty voitelupiste. Veroton hinta alkaen 12 980. www.seppokuismaoy.fi

Pellonmetallin Pellonpecco MSL 8000 -vaunuun on saatavilla takalaitaan integroidut pikakiinnitteiset ajorampit eli sitä voi käyttää myös koneiden kuljetukseen. Alla on lehtijousitettu keinuteli ja aisajousitus on vakiona. Vaunun veroton hinta 12 860 euroa. www.pellonmetalli.fi

Kronen viime talvena Agritechnicassa esitellyssä MX-mallistossa löytyy kolmea eri tilavuutta 33, 37 ja 40 m3 (DIN 11741). Suomeen näistä tuodaan 37 kuution vaunua ja muita kokoja saa tehdastilauksena. Vaunu on GL-purulla eli vaunun perässä on metallinen purkuovi, joka avautuu täysin. Tämän lisäksi Krone MX 33 m3 ja 37 m3 voidaan tehdastilauksella varustaa purkuteloilla, jolloin mallimerkinnäksi tulee GD. Näkyvin muutos on lavassa eli MX:n etuseinä on tehty kääntyväksi. Kuorman tullessa täyteen etuseinä siirtyy etuasentoon, jolloin lavalle tulee vielä pari kuutiota lisätilaa ja kuormatila saadaan kokonaan hyötykäyttöön. Kuorman purkamisen aikana etuseinällä voidaan tehostaa ja nopeuttaa kuorman purkua. Noukkimen piikit ovat W-asennossa, jolloin ne tasoittavat sullojalle menevää tavaraa. Lavan täyttymistä seurataan isobusin kautta ja kolmella eri sensorilla.

Lantmännen Agro esitteli Okrassa useita uusia kone-edustuksia (DataVäxt, Bredal, Echo ja Nilfisk). Bredalin K105 -kalkkivaunu on 11 kuution vaunu (23 cm korotuslaidoilla). Levitysleveydeksi luvataan 12–28 metriä. Levitysmäärää ohjataan hydraulisella isobus-vaa’alla ja myös suojakansi ja jarrut toimivat hydrauliikan avulla. 710/75x32-renkailla olleen esittelyvaunun veroton hinta 58 990 euroa.

FMG:n ST16- ja ST18-koukkuvaunumalleihin on jatkossa saatavilla lukkiutumattomat EBS-jarrut. Vaunut on luokiteltu 60 km/h ajoon.

Murskaukseen, varastointiin ja erilaisia renkaita

Alpinen vesakkomurskain on työleveydeltään 160 senttiä, kallistuskulma on 115 astetta ja sivuttaissiirto 175 cm eli kone ulottuu traktorin keskilinjasta 4,4 metrin päähän ja tarvittaessa hieman alaviistoon. Ketjumurskain vaatii yhden kaksitoimisen ja yhden yksitoimisen hydrauliikan ulostulon ja 540 rpm ulosoton. Tapio Pirttinen Oy:n myymän koneen veroton hinta 9 100 euroa. www.tapiopirttinen.fi

Kanadalainen Schulte on yksi maailman suurimmista vaakatasomurskainten valmistajista ja nyt Schultea on saatavilla myös Suomessa AT-Machineryn myymänä. Mallistosta löytyy kokoja aina 7 jalasta 42 jalkaan (2,13–12,8 metriä). Kuvan FX 1800 -malli on työleveydeltään 4,57 cm ja leikkuukorkeutta voi säätää välillä 45–425 milliä. Ajonopeudesta, murskattavasta tavarasta ja leikkuukorkeudesta riippuen eteen voi valjastaa lähes traktorin kuin traktorin eli miniteho on n. 40 kW ja suurin 190 kW. Konetta esitellyt Schulten Euroopan liiketoimintojen johtaja Ilko von Gorden suosittaa kuitenkin yli 10 km/h ajonopeutta, joten veturi pitää valita sen mukaan. www.schulte.ca,

www.atmachinery.fi

Labaronne-Citaf Flexitank on erilaisten nesteiden säilytykseen soveltuva joustava säiliö. Säiliön valmistukseen käytetään erilaisia sekoituksia riippuen säilöttävän aineen ominaisuuksista ja säilytysajasta. Perusmallit soveltuvat puhtaan veden säilytykseen ja esimerkiksi täyttövaunun lavalle niukasti mahtuva, verottomana 900 euroa maksava 3 kuution säiliö (296x250x70 cm) soveltuisi hyvin kasvinsuojeluruiskun täyttöön. Säiliössä on vakiona ND50-liitin molemmissa päissä ja päällä ylivuotoventtiili. Myynti Capio laitekauppa. www.capio.fi

Vianorin JetiDual on näppärä ratkaisu paripyöriksi. Se perustuu traktorin vanteeseen kiinteästi asennettavasta U-kiinnikkeestä ja koukullisesta teleskooppivarresta. Vianor muistuttaa, että paripyöräksi voi valita myös perinteisen riparenkaan sijaan palarenkaan, jolloin työtehtävän niin vaatiessa palarenkaan voi vaihtaa varsinaiseksi takarenkaaksi. Kuvan yhdistelmässä on Bridgestonen VT-riparengas ja Nokian Hakkapeliitta TRI-palarengas.

Michelinin Simassa 2017 esittelemä Evobib kiinnostaa paljon maantiellä ajavia viljelijöitä sekä urakoijia, kertoo Juha-Pekka Palin Micheliniltä. Evobib on yhdistelmä ripa- ja palarengasta, mutta kunnolla toimiakseen se vaatii rengaspaineen säätöä käytön mukaan eli samoilla paineilla ei kannata ajaa tiellä ja pellolla, Palin muistuttaa. Siksi suurin osa asennuksista on toistaiseksi mennyt koneisiin, joissa on renkaiden ilmanpaineen säätöjärjestelmä eli mm. Fendtiin. Michelin on tuomassa lähiaikoina omia jälkiasennusratkaisuja renkaiden ilmanpaineiden säätöön. Evobib on noin 10–15 prosenttia kalliimpi kuin vastaavan kokoinen VF-rengas.

FinnGripperin valmistama telaprässi auttaa, kun telaan vaihdetaan osia. Sitä voi käyttää myös muuhun tarkoitukseen. Siirtämisen helpottamiseksi laite voidaan purkaa osiin: sylinteriin ja kahteen runko-osaan. Telaprässistä on saatavilla esillä ollut isompi sadan tonnin ja pienempi 60 tonnin runkoversio, joiden painot ovat noin 120 ja 150 kiloa. Tuotetta myy Suomen Telakeskus, ja verolliset hinnat alkavat 2 500 eurosta.
www.finngripper.fi

Uutuuksia nautojen hoitoon emolehmä- ja maitotiloille

Kotieläinalalta Okra tarjosi eniten uutta nuorten eläinten hoitoon ja emolehmätuotantoon. Merkittävä maitotilojen uutuus, NHK:n esittelemä Lelyn uusi Astronaut A5 -malli on esitelty perusteellisesti jo aiemmin (KM 4/2018).

Moocall Heat on emolehmätiloille tarkoitettu kiimojen ja tiineyksien seurantajärjestelmä, jossa sonnille laitetaan kaulapanta-anturi ja emoille järjestelmään kuuluvat korvamerkit. Korvamerkkien välityksellä kaulapanta-anturi seuraa etäisyyttä sonnin ja lehmän välillä ja tunnistaa kiimat. Anturi mittaa myös astumiskerrat ja puolittaiset astumiset. Kiimatiedot siirtyvät tekstiviestillä karjanhoitajalle, ja tallentuvat sovellukseen. Seuraavalla kiimakierrolla nähdään, uusiiko kiima. Jos kiimatekstiviestiä ei tule, eläin merkitään sovelluksessa tiineeksi ja sille lasketaan poikimispäivä. Kaulapanta-anturi voi yhtäjaksoisesti olla sonnilla kahdeksan viikon ajan, jonka jälkeen se ladataan. Sen käyttöikä on viisi vuotta. Okrassa pantaa kantoi hereford-sonni Thorsvik Oak. Yhden sonnin järjestelmän hinta 1 330 euroa. www.faba.fi

Sovelluksesta saa tiedon kaikista kantavista eläimistä ja seuraavien seitsemän päivän aikana poikivista emoista. Lisäksi saatavissa on tieto viimeisten 90 päivän aikana poikineista, jos poikimiset on kirjattu sovellukseen. Tietoja voi selata pc:n lisäksi myös matkapuhelimesta. Laite toimii 3G-signaalin alueella.
www.faba.fi

Moocall Heatin korvamerkit kiinnitetään samoin kuin tavallisetkin korvamerkit. Pakkauksessa on yhden sonnin lauman verran merkkejä, 50 kappaletta. Lisätilaukset 25 kappaleen erissä.
http://www.faba.fi/fi/moocallheat

Faban Marjut Suontausta esittelee sonnin kaulaan ripustettavaa Moocall Heat anturia. Pannassa on säätövaraa isojen ja pienten sonnien tarpeisiin. Vankalla ja pyöristetyllä rakenteella tavoitellaan sitä, että panta kestää kovaakin käyttöä ja osumia esimerkiksi ruokinta-aitoihin. Led-valot näyttävät laitteen tilan ilman, että tarvitsee häiritä sonnia.

DairyTecin myymässä irlantilaisessa Cowcoon-parrenerottimessa alaosa on lehmän liikkeisiin mukautuvaa muovia. Tuotetta valmistavan Wilson Agrin omissa vertailuissa muovinen parrenerottimen alaosa on vähentänyt selvästi lehmien selkävaurioita. Lehmät ovat pysyneet myös puhtaampina perinteisiin metallierottimiin verrattuna.

www.dairytec.eu, www.wilsonagri.co.uk

Virolainen DairyTec esitteli uuden Kanadassa valmistetun ruokintavaunun, jota voidaan käyttää laitumella tai jaloittelutarhassa. Vaunun lukittuvat ruokintapaikat mahdollistavat eläinten saamisen kiinni esimerkiksi hoitotoimenpiteitä tai siirtoja varten. Vaunun etu- ja takapäässä on ovet, joista hoitaja pääsee vaunuun ja pois. Ruokintapaikkoja voi olla 19, 23 tai 27 eläimelle, myös suurempia vaunuja on saatavilla. 19-paikkaisen vaunun hinta on noin 6 000 euroa. www.dairytec.eu

Tokki esitteli emolehmätiloille tarkoitetun Hi-Hog-käsittelyaitauksen, joka suunnitellaan kunkin ostajan tarpeiden mukaan. Hi-Hog-käsittelyparressa voidaan antaa naudalle erilaisia hoitoja, keinosiementää, lypsää tai hoitaa sorkat. Käsittelyparren säädettävät sivut mahdollistavat sekä suurten että pienten eläinten hoidon. Okrassa esillä ollut kokonaisuus maksaa noin 12 000 euroa. Esillä olleen käsittelyparren hinta noin 5 900 euroa. www.tokki.fi

Viime vuosina markkinoille on tullut monta naudoille tarkoitettua bolussarjaa. Niitä perustellaan usein sillä, että laittamalla bolus suoraan pötsiin, voidaan varmistua, että jokainen eläin varmasti saa hoitajansa tarkoittaman annoksen haluttuja kivennäis- ja hivenaineita. Tuorein yrittäjä Suomen bolusmarkkinoilla on ahvenanmaalainen Bila, joka myy Tracesure-bolussarjaa. Sarjasta löytyy omat tuotteensa vasikoille, poikiville ja poikineille lehmille.

http://www.aland.net/bila/notkreatur.htm

Finnlacton RoboRed- ja RoboBlue-tuotesarja täydentyy vähitellen. Nyt vuorossa on uusi RBT2500-vedinhoitoaine, jota voidaan käyttää sekä suihkeena että vedinkastoaineena. Jodia tehoaineena sisältävän tuotteen luvataan tehoavan Escherichia coli, Staphylococcus aureus ja Staphylococcus uberis -bakteereihin sekä Candida-hiivaan. Kastoaineena tuotetta tarvitaan 5 ml/lehmä ja suihkeena 78 ml/lehmä. Vedinhoitoainetta myydään kolmessa erikokoisessa astiassa, 22 litraa maksaa 41,25 €, 60 litraa maksaa 107,50 € ja 1 000 litran kontti 1 511 €. www.finnlacto.fi

Spinderin hoivapartta voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäpoikimakarsinoissa, kun halutaan erottaa poikinut lehmä muista karsinassa olevista. Parsi sijoitetaan ryhmäkarsinan yhteyteen, mieluiten lämpimimpään nurkkaan. Parressa voidaan tehdä hoitotoimenpiteitä ja vaikkapa lypsää ensimmäiset ternimaitolitrat vasikalle ja antaa ne valvotusti. Sampo Rauma näyttää, miten parsi aukeaa sivulta. Edessä olevalla vasikkakarsinalla varustettu hoivaparsi on alunperin suunniteltu tilanteeseen, jossa lehmän ei haluta imettävän vasikkaansa. Tämä on tarpeen, kun halutaan ehkäistä emästä vasikkaan siirtyviä tauteja, kuten esimerkiksi Johnen tautia. Sitä Suomessa ei onneksi ole, mutta vasikan eristäminen voi joskus olla muuten tarpeen. Hinta 1 490 euroa. www.tokki.fi

FinnCown Rumen-pötsitehoste on uusi tuote ja uusi nimi, mutta tehty markkinoilta poistuneen pötsitehosteen korvaajaksi. Pötsin happamuutta puskuroiva ja mikrobitoimintaa tasapainottava jauhe sopii kaikille märehtijöille, ja sitä voidaan käyttää voimakkaan väkirehuruokinnan ja äkillisten ruokinnanmuutosten yhteydessä sekä pötsin toimintahäiriöissä, joita ovat syömättömyys tai hapan tai emäksinen pötsi. Rumen syötetään maittavaan rehuun sekoitettuna tai veteen liuotettuna pullosta tai pötsiin letkuttamalla. Tuote sisältää natriumbikarbonaattia, dinatriumfosfaattia, hiivaa, glukoosia, magnesiumoksidia, trikalsiumfosfaattia, propyleeniglykolia, sipernaattia, melassia, metioniinia ja kobolttisulfaattia. Veroton hinta noin 29 euroa/5 kilon astia.

https://teollisuushankinta.fi/tuote/1217/rumen

DairyTecin Siim Older näyttää, miten ruokintapaikkaa voi leventää tai kaventaa irrotettavalla putkella ruokittavien eläinten koon mukaan.
www.dairytec.eu

Vasikoiden hoitoon

Okrassa oli esillä useita vasikoiden hoitoon tarkoitettuja uutuuslaitteita ja -tuotteita. Esillä olleiden laitteiden lisäksi Huittisissa toimiva Far-Tec kertoi tuovansa maahan Tewen automaattista vasikanjuottojärjestelmää. 800 litran säiliöllä varustettu juottoautomaatti on tarkoitettu isoihin ternikasvattamoihin. Myös Finnlactolla on ternikasvattamoihin kehitetty uusi laitteisto, jota on myyty tai asennettu vasta pariin kohteeseen.www.far-tec.fi www.finnlacto.fi

Tällä laitteella voi lämmittää vesihauteessa maidon tai juomarehun, sulattaa pakastetun ternimaidon ja pastöroida ternimaidon. Laitteessa on portaaton termostaatti. Säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten se on helppo puhdistaa. 50-litraisen säiliön sisällä on mitta-asteikko, ja vesihauteelle on erillinen täyttö- ja tyhjennyshana. Lisävarusteina on erikseen hankittavissa tukijalat, moottorikäyttöinen sekoitin sekä lämpömittari. Halkaisija 455 mm, korkeus 630 mm ja lämmitysteho 2 500 W. Pelkkä säiliö maksaa tonnin verran, koko laitteisto verottomana noin 1 200 euroa.

https://teollisuushankinta.fi/tuote/1210/maidon-lammitystankki-50-l

Kasvaville tiloille tarvitaan yhä tehokkaampia laitteita. Pellon Urban CalfMom Alma Pro on tarkoitettu isoihin kasvattamoihin, joissa juotetaan kerralla satoja vasikoita. Järjestelmään voi asentaa neljä asemaa, joista jokaiseen voi kytkeä neljä tuttiasemaa. Yhteensä niillä voi juottaa enintään 480 vasikkaa. Parallel-toiminto mahdollistaa vasikoiden juomisen yhtä aikaa, mikä lisää juottojärjestelmän kapasiteettia aiempien mallien runsaasta 20 vasikasta noin 30 vasikkaan tuttia kohti. Uusi kosketusnäyttö liukukytkimineen helpottaa laitteen ohjausta, ja saman näkymän saa myös älypuhelimeen, jolloin toimintoja voidaan ohjata verkon kautta. Vasikat tunnistetaan e-merkeillä, ja asema seuraa niiden juomista sekä hälyttää ihmisen huomiota tarvitsevista yksilöistä. Laitteen automaattiset pesut sisältävät emäs- ja happopesut ja tutin pesun jokaisen vasikan jälkeen. Lypsykarjatiloille on tarjolla pienemmälle vasikkamäärälle tarkoitettu malli.

http://www.urban-feeder.com/fileadmin/user_upload/mediacenter/alma-pro/en-alma-pro-katalog/index.html#20

Tiloilla, joilla vasikoiden juottoon käytetään runsaasti erottelumaitoja, juomasta voi tulla liian laimeaa, jos maidon mukana on pesuvesiä. Denkacare Vitaladd on saksalaisen Denkavitin valmistama lisärehu, jota voidaan lisätä esimerkiksi erottelumaitoihin. Tuote sisältää vitamiini- ja hivenaineseoksen, ja maidon juoksettumisen ja säilyvyyden parantamiseksi siihen on lisätty myös sitruunahappoa. Ternimaidon vasta-ainepitoisuuden mittauksessa käytettävällä refraktometrillä voi mitata myös juomarehusta tehdyn juoman vahvuutta. Viiden kilon astia vastaa 125 vasikan päiväannosta, jolloin hinnaksi tulee noin 25 senttiä vasikkaa kohti päivässä. Veroton hinta noin 29 euroa/5 kg astia.

https://denkavit.com/de/products/vitalcare

Kerbl-pikatestin avulla voi selvittää, onko ripulin aiheuttaja E. coli, rotavirus, koronavirus vai kryptosporidioosi, ja aloittaa heti sopivan hoidon. Tuloksen saamiseksi ulostenäytteeseen sekoitetaan pakkauksessa oleva reagenssineste. Näyte laitetaan testikasettiin, joka astetaan vaakatasoon pöydälle. Tuloksen voi lukea noin 10 minuutin kuluttua. Testi soveltuu vasikoille, varsoille, karitsoille ja porsaille. Viiden testin pakkaus maksaa sadan euron paikkeilla, jolloin yhden testin hinnaksi tulee noin 20 euroa.

https://teollisuushankinta.fi/tuote/1211/ripulitesti

Vasikan elektrolyyttipasta on tarkoitettu suolistohäiriöiden hoitoon ja ehkäisyyn. Pasta voidaan annostella tuubista suoraan vasikan suuhun tai sekoittaa juomaan. Ripulin ehkäisytarkoituksessa pastaa voidaan vasikkakasvattamoissa antaa kaikille vasikoille heti tulopäivänä. Pasta sisältää glukoosia, Suomen Rehun patentoimaa Progut-rehuainetta ja suoloja. Näyttelytarjouksena yhden tuubin veroton hinta oli 5,26 euroa.

https://www.hankkija.fi/rehut/nautojen-ruokinta-ja-rehut/vasikoiden-ruokinta-ja-rehut/vasikan-elektrolyyttipasta-360g/

Sioille ja niiden kasvaville pahnueille

Yhä kasvavat pahnueet vaativat usein enemmän ravintoa kuin emakot tuottavat maitoa. Siksi porsaita joudutaan ruokkimaan jo porsityskarsinassa, kun ne ovat vielä emakon alla. Imevien porsaiden lisäruokintaan tuleekin markkinoille uusia vaihtoehtoja. Okrassa oli esillä SKT:n myymä Pig Dutchmannin laitteisto, Far-Tecin myymä Tewen järjestelmä sekä hollantilainen Prowimin laitteisto.

Nykyaikaiset ruokintalaitteet ovat vaikeita esitellä näyttelyosastolla tai kuvata valokuvina tai sanoina. Far-Tecin osastolle oli rakennettu malliksi osa sikalan ruokintalaitteistoa, lähinnä sen aivot eli ohjauskeskus. Myynnissä on kaksi Tewen uutuutta. Imevien porsaiden lisäruokintaan tarkoitettu PigStart jakaa nestemäistä rehua emakon alla oleville porsaille. Annostelu tapahtuu tietokoneen ohjaaman vaa’an avulla. Järjestelmän kaksoisputkisto mahdollistaa kahden erilaisen liemen jakamisen. Automaattinen pesu huolehtii hygieniasta. Airfeed II on lihasikojen ruokintaan tarkoitettu järjestelmä, joka kuljettaa rehun osastoille kuivana, mutta sekoittaa siihen veden juuri ennen jakamista kaukaloon.

www.far-tec.fi,

www.tewe.com

Suomen Karjatilatarvikkeen osastolla oli esillä Big Dutchmanin pikkuporsaiden ruokintaan tarkoitettu järjestelmä. Siihen kuuluu vuoden 2016 EuroTierissä esitelty ja palkittu CulinaFlex-ruokintalaite kuppeineen.

http://sktoy.fi/skt-sika, www.bigdutchman.com

Makunaru on muuttanut muotoaan. Se on nyt juuttisäkistä kääritty rulla, joka kiinnitetään pienillä pulteilla karsinassa olevaan metalliketjuun. Normaalisti virikkeeksi riittää yksi rulla kuutta sikaa kohti. Myyjä suosittelee kahta erimakuista ja kahdella eri tavalla sidottua säkkirullaa samaan karsinaan. Jos karsinassa on alkavia purentaoireita, lisätään kolmanneksi hännänpurentaan tepsivällä makuliuoksella käsitelty rulla. Ennaltaehkäisevät virikkeet Kirpeä ja Karvas maksavat 10 euroa/kappale ja hännänpurentaan tehoava Karkki 15 euroa/kappale tilalle toimitettuna.

makunaru.fi

Cargillia edustava tanskalainen Lars Naurgaard esitteli Okrassa hollantilaisen Provimin Neopigg RescueCare -ruokintajärjestelmää sekä siihen sopivia imevien porsaiden rehuja, joiden maahantuontia aloitellaan. Järjestelmään kuuluu rehusekoitin, josta maitomainen lisärehu annostellaan pöydällä näkyviin pinkkeihin kuppeihin. Porsaille annetaan lisärehua toisesta elinpäivästä vieroitukseen saakka. www.provimi.nl, www.cargill.com/feed

Uusia laitteita broileri- ja hevosyrittäjille

Ahvenanmaalainen Bila oli tuonut Oripäähän kaksi Uudessa-Seelannissa valmistettua laitetta, jotka on tarkoitettu hevosenlannan keräämiseen tarhoista tai ratsastuskentiltä. Vetolaitteena käytettävään mönkijään tai ajettavaan ruohonleikkuriin kytkettävä keräin poimii lantakasat pyörivän harjan avulla. Kun säiliö täyttyy, se kipataan tyhjäksi takakannen kautta. Kaksipyöräiset keräimet ovat keveitä käsitellä. Pienempi painaa 80 kiloa ja isompi 110 kiloa. Säiliöt vetävät 200–300 litraa ja 300–600 litraa. Hinnat 3 490 ja 3 690 €. www.bila.ax

Kanagri on vuonna 2017 perustettu siipikarja-alan yritys, joka myy, asentaa ja huoltaa laitteita siipikarjatuotantoon. Se edustaa muun muassa Prinzenin, Vencomaticin ja Agro Supplyn tuotteita. Okrassa oli esillä muun muassa Vencomatic X-Trek, joka hoitaa automaattisesti broilereiden kuoriutumisen kanalassa. 18 päivää haudotut munat asetetaan kiskojärjestelmään, joka riippuu vapaasti ja mahdollistaa sopivan ilmavirtauksen kuoriutuville munille. Munakennostojen korkeutta voidaan säätää ja hallita ilman virtausta. 19. ja 20. päivänä kuoriutuvilla untuvikoilla on vapaa pääsy rehuun ja veteen.

www.kanagri.fi, www.vencomaticgroup.com

Biomeiler ottaa hakkeesta lämpöä ilman tulta

ProAgria Länsi-Suomi oli rakentanut kotieläinosaston perälle Biomeiler-lämpövoimalan. Biomeiler on haketta tai muuta biohajoavaa materiaalia hyödyntävä kertakäyttöinen lämmityslaite, joka on tarkoitettu pieniin lämmöntarvetehoihin. Sen käyttöikä on 6–18 kuukautta. Käyttöaikaan vaikuttaa paljonko ja millaista kuumenevaa massaa käytetään. Yksinkertainen Biomeiler rakennetaan lähes pelkästä hakkeesta, jonka on oltava tuoretta, korkeintaan kolme viikkoa vanhaa. Lantaa voi halutessa lisätä korkeintaan 20 prosenttia kokonaismäärästä. Okran Biomeilerissä ei ollut lantaa, koska se oli rakennettu pohjavesialueelle. Kanan ja hevosen lannan on todettu nostavan lämpötilaa ja sian lannan laskevan. Biomeilerin toiminnan avain on ligniini, jota on hakkeessa 26 %, oljessa 6 %. Biomeilerin paras muoto on pyöreä, sillä se on kestävin malli ja helpoin toteuttaa. Pohjalle on hyvä asettaa vettä läpäisemätön muovi ja sen päälle salaoja johtamaan ylimääräiset vedet hallitusti haluttuun suuntaan. Reunat voidaan tehdä esimerkiksi harjateräsverkosta. Reunoille voi ripustaa muovin estämään hakkeen valumista. Oikein toimivan Biomeilerin kiertävä vesi on 50–65-asteista. Rakennusohjeet löytyvät ProAgria Länsi-Suomen verkkosivulta

lansi-suomi.proagria.fi.