Ingående växtodlingskunskap på Fältdagen

Fältdagen ordnas detta år torsdagen den 6 juni. Evenemanget arrangeras igen på Västankvarn gård i Ingå. Utställningen är den sjätte i sitt slag. Man kan säga att utställningen är inne på sitt andra årtionde, då den ordnas vartannat år.

Fältdagen har vuxit gång för gång och gör det även nu. I år är det rekordmånga utställare och det väntas komma rikligt med besökare.

Fältdagen har profilerat sig som ett professionellt växtodlings- evenemang. De viktigaste sakerna inom växtodlingen förevisas på det kompakta utställningsområdet.

I demorutorna förevisas olika sorter och växtskyddsmetoder. Med är både gamla bekanta växtsorter och även ovanligt många nya, samt till sortlistan kommande sorter. Vid arbetsdemonstrationerna visas förutom traditionella så- och bearbetningsdemonstrationer även nyare teknologi så som t.ex. tillämpningar inom ramen för Isobus standarden.

Fältdagens tema är en lönsam höjning av skördenivån. Det bästa sättet att förbättra skördenivån är god markstruktur. Markens struktur kan man bekanta sig med i markgropen. Även vattenhushållningen är viktigt för markens struktur. Spolning av täckdiken förevisas även i praktiken. Med ekonomiexperterna kan man diskutera om produktionens lönsamhet.

Ett hett tema i nuläget är övergång till ekologisk odling. Priset på ekologiskt odlad spannmål har stigit och prisskillnaden till konventionellt odlad spannmål har ökat. Det har varit trångt på kurserna om ekologisk odling och flera stora växtodlingsgårdar har övergått till ekologisk odling. På plats finns eko-experter, som du kan diskutera med om det för dig är ett förnuftigt alternativ att förbättra lönsamheten genom att övergå till ekologisk odling.

I denna utställningsguide kan du i förväg bekanta dig med Fältdagens utbud.

Utställarna har varit nöjda med Fältdagen och enligt förfrågningar har även besökarna varit mycket nöjda.

Kom även Du till Fältdagen! Vi ses i Västankvarn! Välkommen!

Hannu Mikkola Patrik Erlund

Utställningschef Ansvarig för demorutorna

ProAgria Etelä-Suomi Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Intressant mötesplats för kunskapshungriga växtodlare

På Nylands Svenska Lantbrukssällskap är vi ständigt tacksamma över att kunna basera rådgivningen på konkreta och aktuella försöksresultat. Det får vi minsann möjlighet att visa upp för landets jordbrukare på Fältdagen. Utställningen är nu också större och mångsidigare än tidigare, vilket ytterligare befäster Fältdagen som en intressant mötesplats för aktiva och kunskapshungriga växtodlare.

Erik Oljemark

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps ordförande jordbrukare, Borgå

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Nylands Svenska Lantbrukssällskap erbjuder lantbruksrådgivning inom produktion och ekonomi. Spetskompetensen ligger inom växtodling där man har toppkunnande inom spannmål, oljeväxter, vall och ekologisk odling. NSL har länge varit en föregångare inom gårdsvis rådgivning och detta kompletteras med tjänster inom ekonomisk förvaltning, som generationsväxlings- och investeringsrådgivning, bokföring och deklaration.

Dessutom driver NSL försöks- och analysverksamhet. Under de senaste åren har den verksamheten vuxit i omfattning och 2017 administrerar man cirka 11 000 försöksrutor. Som kunder finns såväl lantbrukare som branschens näringsliv. Grundtanken med försöks- och analysverksamheten är att den ska stöda rådgivningen.

Intressant mötesplats för kunskapshungriga växtodlare

På Nylands Svenska Lantbrukssällskap är vi ständigt tacksamma över att kunna basera rådgivningen på konkreta och aktuella försöksresultat. Det får vi minsann möjlighet att visa upp för landets jordbrukare på Fältdagen. Utställningen är nu också större och mångsidigare än tidigare, vilket ytterligare befäster Fältdagen som en intressant mötesplats för aktiva och kunskapshungriga växtodlare.

Erik Oljemark

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps ordförande jordbrukare, Borgå

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Nylands Svenska Lantbrukssällskap erbjuder lantbruksrådgivning inom produktion och ekonomi. Spetskompetensen ligger inom växtodling där man har toppkunnande inom spannmål, oljeväxter, vall och ekologisk odling. NSL har länge varit en föregångare inom gårdsvis rådgivning och detta kompletteras med tjänster inom ekonomisk förvaltning, som generationsväxlings- och investeringsrådgivning, bokföring och deklaration.

Dessutom driver NSL försöks- och analysverksamhet. Under de senaste åren har den verksamheten vuxit i omfattning och 2017 administrerar man cirka 11 000 försöksrutor. Som kunder finns såväl lantbrukare som branschens näringsliv. Grundtanken med försöks- och analysverksamheten är att den ska stöda rådgivningen.