ProAgrian osastolla

Markkina­tietoutta kasvintuotannon suunnitteluun

ProAgrian osastolla on mahdollista haastaa asiantuntijoita kasvintuotantoon liittyvissä erityiskysymyksissä ja saada näkemystä ajankohtaisiin asioihin. Asiantuntijoiden avulla löytyy keinoja ja menetelmiä, joiden avulla voi parantaa satoja ja lisätä viljelyn kannattavuutta. Tule keskustelemaan kanssamme.

Uudet ViljelyTuotto- ja ViljelyKasvu -palvelut ovat esittelyssä niin vilja-, sika- kuin siipikarjatiloille sekä myös luomuviljatiloille. Viljelysuunnittelu muodostaa palvelujen perusrungon ja sitä täydennetään ennakkolaskelmalla, jossa arvioidaan sadon määrä- ja hintavaatimuksia sen hetkisessä markkinatilanteessa. Kasvukauden aikaisessa neuvonnassa saa ehdotukset toimenpiteistä, joilla varmistetaan hyvän sadon edellytykset. Kannattavuuden laskenta tuo esille viljelyn kehittämiskohteet. Osastolla kuulee myös, mitä hyötyä on ammattitapaamisista pienryhmissä, joissa verkostoidutaan, päästään edelläkävijätiedon äärelle sekä testataan uusia asioita käytännössä.

www.proagria.fi/viljelysuunnittelu

Kysymyksiin kehittävien tilojen kasvintuotannon johtamisesta ja yrityksen kilpailukyvyn vahvistamisesta vastaavat ViljelyKasvu-palvelun asiantuntijat Samuel Jussila ja Harri Nopanen sekä talousasiantuntija Jarmo Keskinen ProAgria Etelä-Suomesta.

Rahat riittämään

Markkinatilanteesta johtuva viljojen hintojen aleneminen ja toisaalta tuotantopanosten nouseva hintakehitys sekä tukimuutokset ovat tuoneet haasteita viljatilan maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tuotantokustannusten selvittäminen luo hyvän pohjan viljelyn päätöksentekoon ja tuotannon kannattavuuden parantamiseksi.

Tule ProAgrian osastolle selvittämään, mikä satomäärän tai oman satosi hintavaatimus tulisi olla kannattavaan tulokseen pääsemiseksi. Varaa mukaasi tieto tilasi sato- ja typpitasoista asiantuntijan tekemää laskelmaa varten. Laskelmia osastolla tekee ProAgria Keskusten Liiton palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen.

www.proagria.fi/rahatriittamaan

Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut

ProAgrian asiantuntijoilta saa varmuutta ehtojen ja säädösten sekä vaatimusten ymmärtämiseen ja noudattamiseen käytännössä. Teemme myös kartoituksia ja selvityksiä tilalle soveltuviin uusiin ympäristötoimiin, luomuun sekä kasvinsuojelu- ja energiaratkaisuihin.

Neuvo 2020 -järjestelmän kautta tarjottava neuvonta on luottamuksellista ja selvästi erillään tarkastuksista. Maatilojen neuvontajärjestelmän neuvojat on hyväksytty järjestelmään pätevyyden, koulutusten ja tentin kautta. Neuvontaa tarjotaan koko ohjelmakauden ajan eli vuosina 2015–2020. Viljelijällä on mahdollisuus käyttää asiantuntijapalveluita 3 500 euron edestä ohjelmakauden aikana. Palvelua asiakkaalle rahoittaa Maaseuturahasto.

Esimerkkejä Neuvo 2020 -palvelutarjonnasta viljatilalle ovat kasvinsuojelusuunnitelma, maan rakenteen arviointi, ravinnetaselaskenta, energiasuunnitelma sekä arviointi luomutuotantoon siirtymistä.

www.proagria.fi/neuvo2020