Peltopäivän ohjelma

Tapaat alan ammattilaisia

François Thaury

François Thaury on ranskalaisen markkinaorganisaatio Agritelin johtava markkina-asiantuntija. Hän on tehnyt töitä viljamarkkinoiden parissa useita vuosikymmeniä.

Viljamarkkinat haltuun, Greppa marknaden -seminaarin puheenvuoroissaan Thaury analysoi vilja- ja öljykasvimarkkinoita tällä hetkellä ja kertoo myös minkälaisen markkinointisuunnitelman viljelijän kannattaa tehdä. www.agritel.fr

Marja Jalli

Erikoistutkija Marja Jalli tutkii peltokasvien kasvitauteja ja kehittää menetelmiä, joilla sopusoinnussa ympäristön kanssa huolehditaan tuhoojien haittavaikutuksista. Voit tuoda oman kasvustonäytteen mukanasi Luken (K1) osastolle tautianalyysia varten.

Peter Österman

Peter Österman toimii kehityspäällikkönä ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbundissa. Hänen osaamistaan ovat maatilojen taloussuunnittelu ja talousseuranta sekä sukupolvenvaihdokset ja yhtiöittäminen. Hän toimii myös Bokföringssällskapet-tilitoimiston toimitusjohtajana ja Greppa marknaden -hankkeen johtajana.

Eino Heinola

ProAgria Etelä-Suomen asiantuntija Eino Heinolan erikoisosaamista ovat viljan ja öljykasvien viljelytekniikka sekä kasvinsuojelu. ProAgrian osastolla häneltä saa ajankohtaista tietoa kasvinsuojelusta, esimerkiksi miten kasvinsuojelu kannattaa hoitaa lohkoilla, joille on kylvetty myös kerääjäkasveja.