Maakuopassa näet pintaa syvemmälle

Professori Laura Alakukku muistuttaa, että maan rakenteen tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvä vedenläpäisevyys ja rakenteen kestävyys. Pellon vesitalouden toimivuutta voidaan arvioida seuraamalla pohjaveden korkeutta ja salaojien kautta kulkeutuvaa vesimäärää.

Toimiva ojitus parantaa merkittävästi viljelyvarmuutta viime kesien kaltaisissa äärevissä olosuhteissa. Keväällä ei kannata kiirehtiä raskailla koneilla pellolle ennen kuin ne ovat riittävästi ja tasaisesti kuivaneet. Syväjuuristen kasvien viljely ja joissakin tapauksissa tiivistymien rikkominen mekaanisesti parantavat veden läpäisevyyttä ja auttavat juuristoa muodostamaan reittejä pohjamaahan.

Pidempiaikaisia vaikutuksia saadaan aikaan maan luontaisten toimintojen myötä. Pieneliöstön ja kasvien juurien toiminnan aiheuttamat huokosrakenteet ja murut ovat kestävämpiä kuin mekaanisesti aikaansaadut. Maan pieneliöstön toiminta aktivoituu monipuolisessa viljelykierrossa. Myös kalkituksella on suuri merkitys kasvien ravinteiden oton lisäksi pellon pieneliöstölle.

”Maan kunnosta huolehtiminen tulisi ottaa yhtä säännölliseksi asiaksi kuin koneiden vuosihuolto”, Laura Alakukku huomauttaa.

Maan rakenteeseen vaikuttaviin tekijöihin pääsee tutustumaan Helsingin yliopiston havaintokuopassa professori Laura Alakukun johdolla. Siellä on nähtävissä, miten syysvehnän ja rukiin juuristot kasvavat eri maakerrostumissa. Lisäksi päästään tarkastelemaan pintaa syvemmältä muokkauskerroksen kuntoa, tunnistamaan mahdollisia tiivistymiä tai hapettomia kerroksia sekä havainnoimaan lierokäytäviä ja maan mururakennetta. Kuopalla esitellään myös maan kosteuden jatkuvaa mittaamista.

Maakuopalla Laura Alakukku johdattelee maan rakenteen saloihin tasatunnein, alkaen klo 11.

Maan rakenteeseen vaikuttaviin tekijöihin pääsee tutustumaan Helsingin yliopiston havaintokuopassa professori Laura Alakukun johdolla. Siellä on nähtävissä, miten syysvehnän ja rukiin juuristot kasvavat eri maakerrostumissa. Lisäksi päästään tarkastelemaan pintaa syvemmältä muokkauskerroksen kuntoa, tunnistamaan mahdollisia tiivistymiä tai hapettomia kerroksia sekä havainnoimaan lierokäytäviä ja maan mururakennetta. Kuopalla esitellään myös maan kosteuden jatkuvaa mittaamista.

Maakuopalla Laura Alakukku johdattelee maan rakenteen saloihin tasatunnein, alkaen klo 11.