Gedigen fackkunskap på fältdagen

På Västankvarn försöksgård i Ingå förbereder man som bäst sommarens mångsidigaste och heltäckande evenemang inom växtodling. Den 9 juli ordnas för femte gången Fältdagen, ett evenemang som vuxit för var gång det ordnats. Fältdagen håller på att växa till ett landsomfattande evenemang och vi väntar nu fyra tusen besökare till utställningen.

Växtodlingens ekonomiska utmaningar är särskilt tuffa för tillfället. Enligt resultat från ProAgria databank gör ändå en del av gårdarna en nettovinst, får en ersättning för arbetsinsatsen och en ränta på investerat kapital. Vad gör de här gårdarna på annat sätt?

I den senaste ”Växtodlingsgårdsbarometern” uppger odlarna själva ständigt utvecklande av kunnandet, ständig uppföljning av odlingens resultat och fördomsfrihet som kännetecken för framgångsrika gårdar.

Gårdarna upplever själva att de mest behöver utomstående hjälp med produktionen, val av teknik och planering av investeringar, växtodlingens ekonomiska uppföljning och analys, åtgärder under växtperioden samt försäljnings- och marknadsföringsplanering.

De här sakerna bildar Fältdagen hårda kärna och vi erbjuder den senaste fackkunskapen inom växtodling baserat på försöksresultat.

I försöksrutorna finns framme marknadens så gott som samtliga sorter, växtskyddsmetoder och bland annat fånggrödor. Arbetsdemonstrationsrutorna reserverades alla redan tidigt på våren för jordbearbetnings- och precisionsodlingsförevisningar. ”Greppa Marknaden”, spannmålsmarknaden, ekonomifrågor och riskhantering drog fulla tält senaste gång och så lär det bli även nu. Ekologisk odling belyser vi ur olika synvinklar. Markstrukturen och täckdikesspolning åskådliggörs på ett praktiskt sätt. I den här utställningskatalogen kan du bekanta dig med utbudet på förhand.

De som intervjuades i Fältdagens besökarundersökning sommaren 2013 är alla redo att rekommendera evenemanget för sina kolleger. Över 90 procent upplevde evenemanget som professionellt och stämningen som fin.

Kom med och skapa finländsk växtodlings framtid! Välkommen!

Patrik Ertlund

utställningschef

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Timo Mallinen

kundchef

ProAgria Etelä-Suomi

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Nylands Svenska Lantbrukssällskap erbjuder lantbruksrådgivning inom produktion och ekonomi. Spetskompetensen ligger inom växtodling där man har toppkunnande inom spannmål, oljeväxter, vall och ekologisk odling. NSL har länge varit en föregångare inom gårdsvis rådgivning och detta kompletteras med tjänster inom ekonomisk förvaltning, som generationsväxlings- och investeringsrådgivning, bokföring och deklaration.

Dessutom driver NSL försöks- och analysverksamhet. Under de senaste åren har den verksamheten vuxit i omfattning och 2015 administrerar man över 9 000 försöksrutor. Som kunder finns såväl lantbrukare som branschens näringsliv. Grundtanken med försöks- och analysverksamheten är att den ska stöda rådgivningen.

www.nsl.fi

Intressant mötesplats för aktiva och kunskapshungriga växtodlare

På Nylands Svenska Lantbrukssällskap är vi ständigt tacksamma över att kunna basera rådgivningen på konkreta och aktuella försöksresultat. Det får vi minsann möjlighet att visa upp för landets jordbrukare på Fältdagen. Nu är också utställningen större och mångsidigare än tidigare, vilket ytterligare befäster Fältdagen som en intressant mötesplats för aktiva och kunskapshungriga växt­odlare.


Erik Oljemark

Nylands Svenska Latbrukssällskaps ordförande

jordbrukare, Borgå

Intressant mötesplats för aktiva och kunskapshungriga växtodlare

På Nylands Svenska Lantbrukssällskap är vi ständigt tacksamma över att kunna basera rådgivningen på konkreta och aktuella försöksresultat. Det får vi minsann möjlighet att visa upp för landets jordbrukare på Fältdagen. Nu är också utställningen större och mångsidigare än tidigare, vilket ytterligare befäster Fältdagen som en intressant mötesplats för aktiva och kunskapshungriga växt­odlare.


Erik Oljemark

Nylands Svenska Latbrukssällskaps ordförande

jordbrukare, Borgå