Minna ja Samu Vildénin tila on ollut Artturi Korjuuaikapalvelussa mukana muutamana kesänä ja tänä kesänä Minna ottaa itse näytteet Korjuuaikapalveluun.
Minna ja Samu Vildénin tila on ollut Artturi Korjuuaikapalvelussa mukana muutamana kesänä ja tänä kesänä Minna ottaa itse näytteet Korjuuaikapalveluun.

Valion Artturi-palveluilla

Menestystä säilörehun­tuotantoon

Valion Artturi-palvelut tukevat maitotilayrittäjien menestymistä nurmentuotannossa. Nurmirehun sadon määrällä ja laadulla on merkittävä vaikutus maitotilan talouteen. Sadon laadun kehittymisen arvioinnissa apua saa Artturi Korjuuaikapalvelusta ja Artturi korjuuaika- ja raaka-ainenäytteistä. Artturi Korjuuaikapalvelu palvelee Valmassa ja maitotilayrittäjä voi käyttää sitä yhtenä päätöksenteon apuvälineenä säilörehun optimaalisen korjuuajankohdan valinnassa.

Teksti: Laura Nyholm, Valio Kuvat: Minna Vildén, Laura Nyholm

Korjuuaikapalvelussa on tänä vuonna ollut ensimmäisen sadon seurannassa mukana yli 100 näytteenottopaikkaa, joissa seurataan sekä nurmen määrän että laadun kehitystä kaksi kertaa viikossa otettavilla korjuuaikanäytteillä ja sadon kehikkomittauksilla. Artturi Korjuuaikapalvelu palvelee myös toisen sadon korjuun aikaan ja näytteitä otetaan kerran viikossa.

Artturi Korjuuaikapalvelun näytteiden tulosten avulla saa käsityksen oman alueen ja lähialueiden nurmen kehityksestä. Itse omista nurmikasvustoista otetut korjuuaikanäytteet yhdessä omien kasvustojen havainnoinnin kanssa antavat kuitenkin parhaan kuvan omien nurmien kehityksestä.

Korjuuaika- ja raaka-aine­näytteet ovat maksuttomia valiolaisille omistajayrittäjille.

Sadon määrän arviointiin uutta tekniikkaa

Sadon määrän arviointiin on olemassa erilaisia apuvälineitä, mutta ennen korjuuta nurmisadon määrää on hankala arvioida luotettavasti isoilta pinta-aloilta.

Uusimpana teknologiana kaukokartoitus voi tuoda ratkaisun sekä nurmisadon määrän että laadun nopeaan arviointiin. Tavallinen RGB-kamera yhdistettynä ketterään pikkukopteriin voi olla apuväline esimerkiksi sadon määrän tai vaikka täydennyskylvötarpeen arvioinnissa. Multi­spektrikameran avulla voidaan saada lisätietoa jopa nurmen koostumuksesta.

Valio Artturi on mukana DroneKnowledge-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan kopteri- ja satelliittikuvantamisen mahdollisuuksia nurmisadon määrän ja laadun seurannassa. Artturi Korjuuaikapalvelun näytteenottopaikat ovat tutkimushankkeen mittausten käytössä ja tänä kesänä kertyvän aineiston perusteella saadaan lisätietoa tämän tekniikan mahdollisuuksista nurmiviljelyn apuvälineeksi.

Valio mukana Nurmi 2017 -tapahtumassa

Valio on Nurmi 2017 -näyttelyn pääyhteistyökumppani.

Valion Artturipalvelut ja Valmakauppa ovat mukana Nurmi 2017 -tapahtumassa. ­Tervetuloa Valion osastolle!

DroneKnowledge-tutkimushankkeessa tutkitaan kopteri- ja satelliittikuvantamisen mahdollisuuksia nurmen sadon määrän ja laadun mittaamiseen.
DroneKnowledge-tutkimushankkeessa tutkitaan kopteri- ja satelliittikuvantamisen mahdollisuuksia nurmen sadon määrän ja laadun mittaamiseen.