Rehuntuotannon kulmakivet

Rehuntuotannossa koneet ja tekniikka ovat tärkeässä asemassa. Nykyaikaisilla menetelmillä voidaan taata onnistunut kylvö, tasainen kasvusto ja sadonkorjuuvaiheessa sadon hyvä tekninen laatu. Silti vähintään yhtä tärkeässä asemassa ovat oikea-aikaiset viljelytoimet ja onnistuneet viljelypanosten valinnat. Korjuuvaiheessa parhaallakaan koneketjulla satoa ei enää lisätä. Viljelyohjelmien avulla tutkitaan ja kehitetään ratkaisuja kotoisen rehun tuotantoon.

Teksti ja kuva: Juha Urkko, K-maatalous

Karjatilalla nurmirehu on tilan tärkein tuotantopanos. Toiminnan tulisi pyrkiä joka vaiheessa hyvään karkearehuun, joka navetan ja eläimen läpi kulkiessaan jalostuu hyväksi maitotuotokseksi ja kasvugrammoiksi. Nurmiseoskokeissa olemme tutkineet useita erilaisia kahden- ja kolmen niiton seosvaihtoehtoja, niin puhtailla nurmiheinillä kuin myös palkokasvipitoisilla seoksilla.

Edeltävän kolmen kasvukauden tuloksia vertailtaessa englanninraiheinä on noussut esiin monien positiivisten ominaisuuksiensa vuoksi. Tämän takia valikoimassamme onkin uutuus Rehunurmiseos, jolla on saatu jopa 10 prosenttia parempia satoja kuin perinteisillä timotei-nurminataseoksilla. Samalla ruokinnallinen laatu on pysynyt erittäin korkeana eri niittojen välillä.

Seoskoe

Arild nostaa rehuohran laadun

Kasvuajaltaan aikaisissa karjatilojen ohralajikkeissa monitahoiset ohrat ovat olleet vallitsevassa asemassa viljelyvalintoja katsottaessa. Ruotsalaisen SW:n lajikkeista erottuu edukseen pohjoinen Arild-rehuohra. Vaikka se on kaksitahoinen, on kasvuaika jopa useita monitahoisia ohria aikaisempi. Hehtolitranpaino on lajikkeiston korkeimpia ja kaksitahoisena lajikkeena jyvä on suuri.

Viralliset lajike­kokeet

Kasvinsuojelulla varmistat laadun

Kulunut kasvukausi on näyttänyt, että kasvinsuojelutoimenpiteet ovat välttämättömiä laadun varmistamiseksi. Kasvustot ovat monin paikoin erittäin reheviä ja olosuhteet lehtilaikkutautien kehittymiselle ovat olleet otolliset.

Librax – SDHI Fungisidi uutuus tarjoaa ennennäkemättömän pitkän suojan eri kasvitauteja vastaan. Parhaimmillaan se on yhdistettynä esimerkiksi strobiluriini Comet Pron (0,3 l/ha) kanssa seoksena käyttömäärällä 0,4 l/ha. Vaikutustavaltaan Librax on systeeminen, jolloin teho ulottuu myös uuteen kasvuun käsittelyajan jälkeen. Librax on rekisteröity kevätviljoille.

Korrensääteinä uutta kemiaa edustaa Medax Max. Tuotteen trineksapakki-etyyli on tuttu tehoaine Sonis- ja Trimaxx-valmisteista. Sen sijaan proheksadioni-kalsiumia ei ole missään muussa viljoille rekisteröidyssä tuotteessa markkinoilla. Uusi tehoaine lisää etenkin korrensääteen nopeaa tehoa, sillä se aktivoituu heti veteen liuetessaan. Lisäksi tehoaine ei ole vaativa valolle ja lämmölle, joten se soveltuu erinomaisesti alkukasvukauden ailahteleviin olosuhteisiin.

Näihin uutuuksiin pääset perehtymään paremmin Viljelyohjelman osastolla Nurmi 2017 -tapahtumassa. Paikalla ovat myös asiantuntijamme, joiden kanssa voit keskustella tämän ja seuraavan kauden ­viljelyvalinnoista!

Librax

Comet Pro

3. niiton seoskoe, Hahkiala, 3 vuoden keskiarvo, sato kuiva-ainetta kg/ha

lähde: Koetulokset Kaupan Maataloussäätiö, 2014-2016

Rehunurmiseoksella on saatu paljon enemmän kuiva-ainetta nurmihehtaarilta kuin pelkällä timoteinurmella tai timotei-nurminataseosnurmella.