Borealin kevät-

vehnillä satoa ja laatua

Uudistuneessa Borealin kevätvehnävalikoimassa on lajikevaihtoehtoja Etelä-Suomesta alkaen koko vehnänviljelyalueelle viljeltäväksi.

teksti ja kuvat Anne Nieminen

Kevätvehnälajiketta valitessaan viljelijän kannattaa huomioida erityisesti viljelyalue sekä lajikkeen käyttötarkoitus, muistuttaa vehnänjalostaja Mika Hyövelä Boreal Kasvinjalostus Oy:stä.

Borealin jalostusohjelmissa vehnälajikkeet voidaan luokitella aikaisiin korkean valkuaispitoisuuden vehniin, päätyypin myllyvehniin sekä myöhäisiin korkean satopotentiaalin vehniin.

– Tavoitteenamme on jalostaa kevätvehnälajikkeita, jotka sopivat viljelyolosuhteisiimme, vastaavat teollisuuden tarpeita ja parantavat viljelyn kannattavuutta.

Laatuominaisuuksien lisäksi jalostuksessa kiinnitetään huomiota myös satoisuuteen sekä taudinkestävyyteen.

Helmi ja Iisakki Aikaisia

Kevätvehnien tuotekehitykselle on ollut haaste jalostaa lajike, joka on sekä satoisa että kasvuajaltaan aikainen. Muutaman vuoden markkinoilla ollut HelmiBOR täyttää molemmat kriteerit erinomaisesti. Helmi on laadukas myllyvehnä, jonka leivontaominaisuudet ovat kohdallaan.

– Kiinnitämme kevätvehnillä erityistä huomiota sitkon laatuominaisuuksiin sekä sakoluvun kestävyyteen, jonka puute on usein ongelma etenkin monessa myöhäisemmässä lajikkeessa.

Erittäin aikaisten rehuvehnien uutuus Borealilla on IisakkiBOR, joka on isojyväinen, satoisa lajike. Iisakin hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus ovat korkeita.

– Riittävä valkuaispitoisuus on nimenomaan se, mitä tavoittelemme, kun jalostamme vehnälajikkeita rehukäyttöön. Myös korkea tärkkelyspitoisuus ja sitä kautta hyvä energia-arvo ovat rehuvehnälle tärkeitä ominaisuuksia.

Jaarli on kevätvehnäuutuus

Päätyypin kevätvehnät sopivat viljelyyn ihan etelästä aina Etelä-Pohjanmaalle asti.

– Päätyypin lajikkeiden on oltava meillä aina myllylaatuisia eli niissä on oltava tietynlainen valkuaispitoisuus, hehtolitrapaino ja sakoluku. Teollisuudella on myös vaatimuksia sitkon laatuun, minkä huomioimme jalostuksessa.

Päätyypin uutuuslajike JaarliBOR on laadukas myllyvehnä, jolla on suuri jyvä ja korkea hehtolitrapaino.

– Jaarlin valkuaispitoisuus on niin korkea, että sen voi saada leipävehnätasolle myös ilman tähkävaiheen lisälannoitusta.

Myöhäinen Leidi

Leidi on erittäin satoisa kevätvehnä, joka soveltuu parhaiten intensiiviseen viljelyyn Etelä-Suomeen. Lajike on viljelyssä myös Virossa ja Tsekissä, jossa sitä käytetään syyskylvöisenä Alternative-lajikkeena. Leidi on huomattavan suurijyväinen lajike, joka soveltuu elintarviketeollisuuteen ja leivontaan.

– Leidi on robusti lajike, joka tuottaa leipävehnälaatua myös vaikeina kasvukausina. Jopa sateisen 2017 syksyn sadosta Leidistä saatiin korkeita sakolukuja, Hyövelä kertoo.

Yhtenä työkaluna kevätvehnän lajikkeiden kehityksessä olemme ottaneet mukaan geno-mivalinnan, jonka avulla pystymme nopeuttamaan jalostustyötä, kertoo Mika Hyövelä Boreal Kasvinjalostuksesta.
Yhtenä työkaluna kevätvehnän lajikkeiden kehityksessä olemme ottaneet mukaan geno-mivalinnan, jonka avulla pystymme nopeuttamaan jalostustyötä, kertoo Mika Hyövelä Boreal Kasvinjalostuksesta.