Tuoteuutuuksia

Uutuuksien listalla ovat näyttelynjärjestäjille 5.9.23 mennessä ilmoitetut uutuustuotteet. Kuviin on valittu KM:n toimituksen mielestä kiinnostavimpia tuotteita. Näyttelyssä palkitut uutuudet julkaistaan 5.10.2023 KoneAgrian ja Käytännön Maamiehen verkkosivuilla.

Lajikkeet, kasvinsuojelu, lannoitteet

Balder-rehuherne

Peltosiemen Oy C141

Balder on keltasiemeninen rehuhernelajike. Kasvuajaltaan se on mittarilajike Astronautea kaksi päivää aikaisempi (98,8 vrk), mutta selvästi satoisampi: Balderin sadon suhdeluku on 108. Balderin varrenlujuus on samaa luokkaa Astronauten ja Eson kanssa, lakoa on havaittu noin 30 %. Balderin siemenkoko (289 g) on samaa luokkaa kuin Esolla. Tuhannen siemenen paino on hieman alhaisempi kuin Astronautella tai Ingridillä. Valkuainen Balderilla on korkea ja suuren satopotentiaalin myötä sen valkuaissato hehtaarilta nousee virallisissa lajikekokeissa ainoana yli 1 000 kilon.


BioNutria Opti XL -lehtilannoite

ANP Arctic Nature Product Oy C129

Luomutuotantoon hyväksytty lehtilannoite, joka sisältää kaikki välttämättömät mikroravinteet ja hivenaineet. Käytetään ennaltaehkäisevästi ravinteiden puutetta vastaan sekä laatu- ja tuottotappiota vastaan. BioNutria Opti XL on laajin markkinoilla oleva mikroravinneseos.

Tuottaja BioNutria Danmark ApS, maahantuoja ANP Arctic Nature Product Oy.


Bio pH-control

ANP Arctic Nature Product Oy C129

PH-ta alentava tuote, joka sisältää kiinniteaineen, pisaranlevitysaineen ja imeytymistä edistävän aineen. Tanskalaisissa kokeissa glyfosaatin käyttömäärä on pystytty puolittamaan samalla tuloksella.

Tuottaja BioNutria Danmark ApS, maahantuoja ANP Arctic Nature Product Oy.


Embla-kevätvehnä

Peltosiemen Oy C141

Embla on kevätvehnälajikkeiston kirkkaasti satoisin lajike. Sen sadon suhdeluku on mittarilajike Demonstrantiin nähden 115. Embla on myöhäinen (107,6 vrk), mutta esimerkiksi Cornettoa päivän aikaisempi. Lakoa Emblalla on esiintynyt 12,5 %. Emblan jyvä on erittäin iso, 44,2 grammaa, myös hehtolitrapaino on suuri. Erityismaininnan saa sakoluku, joka on hyvin korkea: 261. Emblassa yhdistyvät huippulaatu ja erittäin suuri sato. Embla soveltuu niin mylly- kuin rehuvehnänkin tuotantoon.


KWS Thalis, kaksitahoinen ohra

Peltosiemen Oy C141

KWS Thalis on erittäin satoisa kaksitahoinen ohra. Sen kasvuaika on 94 päivää. KWS Thalis on huomattavasti aikaisempi kuin moni muu saman satoisuusluokan ohra. Sato on samaan kasvuaikaluokkaan kuuluvaan Fandagaan nähden kuusi prosenttiyksikköä korkeampi. KWS Thaliksen korsi on vankka: lakoa on havaittu vain 6,7 %. KWS Thaliksen jyväkoko on erittäin suuri, 51,1 grammaa. Myös sen hehtolitrapaino on erittäin suuri. Lajitteluaste on 95,2 %. KWS Thalis soveltuu rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon. KWS Thalis on mallasohrakandidaatti. Peltosiemen laskee KWS Thaliksen kauppaan KoneAgriassa 2023.


LaTo-palvelu

Kiertoravinne Oy C418

Nestemäisen lannoitteen toimitussopimus, jolla viljelijälle varmistetaan lannoitteen saatavuus ja kiinnitetään hinta kolmen vuoden aikajaksolle. Kyseessä on uudenlainen palvelumalli lannoitteiden myyntiin ja toimitukseen.


Lene, monitahoinen ohra

Tilasiemen Oy C100

Lene on erittäin aikainen monitahoinen ohra, joka tuottaa kasvuaikaansa nähden hyvän sadon. Sadon valkuaispitoisuus on monitahoisten ohrien suurin. Lenen hehtolitrapaino on aikaisille monitahoisille ohrille tyypillinen. Se on laonkestävä ja suhteellisen lyhytkortinen lajike. Lene on menestynyt hyvin koko ohran viljelyalueella Pohjois-Pohjanmaata myöten. Soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille.


Maria, monitahoinen ohra

Peltosiemen Oy C141

Maria on virallisten kokeiden satoisin markkinoilla oleva monitahoinen ohra. Aukustin ollessa mittarina Marian sadon suhdeluku on 117. Marian kasvuaika on 90,8 päivää. Korsi on keskimittainen ja korrenlujuus on kohtalaisen hyvällä tasolla lakoprosentin ollessa hieman alle 10 %. Marian jyväkoko on monitahoiseksi ohraksi huomattavan suuri, 48 grammaa. Myös Marian hehtolitrapaino on korkea. Lajitteluaste on monitahoisten parhaimmistoa yltäen lähelle 90 prosenttia. Maria soveltuu rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon. Marian taudinkestävyys on erittäin hyvä. Marian sato on monitahoisten ohrien kärkeä kaikilla maalajeilla. Maria sietää melko hyvin myös lievää maan happamuutta ja se sopii hyvin lähes koko monitahoisen ohran viljelyalueelle. Kasvuaika rajoittaa Marian viljelyä lähinnä IV-vyöhykkeellä. Peltosiemen laskee Marian kauppaan KoneAgriassa 2023.


M-TRACE, nestemäinen lannoite

Tracegrow, Lantmännen osastolla A100

M-Trace on konsentroitu nestemäinen mangaanisulfaatti, joka kierrätetään kotimaisista teollisuuden sivuvirroista ainutlaatuisen kierrätysprosessimme avulla. Tuotteella on noin 60 prosenttia alhaisempi hiilijalanjälki kuin perinteisellä tavalla valmistetuilla. Sato saa erittäin runsaasti hivenaineita ja edistää samanaikaisesti ympäristön vastuullisuuden periaatteita. Tuote on monikäyttöinen, käyttövalmis lehtilannoitteena, sopii siementen peittaukseen tai kiinteiden lannoitteiden peittaukseen.

M-Trace on täysin vesiliukoinen, sekoittuu erinomaisesti, ei tuki ruiskuja ja suodattimia, käyttäjäystävällinen ja luomuhyväksytty.


Nanoboost-happikonsentraattori

EOD Oy Innovaatiotori

Nanoboost stabiloi korkean happipitoisuuden käsiteltävään kasteluveteen nanokuplina. Nanokuplat ovat erittäin pieniä ja näkymättömiä kuplia. Happikaasu kerätään ilmasta, jolloin laitteiston tekninen tehokkuus on erittäin korkea. Kasvien juuristo hyötyy suuresta happipitoisuudesta ja yhteisvaikutuksena juuristossa elävän mikrobiston kanssa kasvien kasvu ja ravinteiden käyttö tehostuu. Kasvin terveyden parantuessa myös perinteisten kasvinsuojeluaineiden käyttötarve vähenee.


Nestor-kaura

Peltosiemen Oy C141

Nestor on keskimyöhäinen, erittäin satoisa kaura. Sen kasvuaika on 99 päivää hätyytellen kuitenkin muun muassa 1–2 päivää myöhäisempien lajikkeiden kuten Scottyn satoa. Nestorin sadon suhdeluku on 123 mittarilajike Niklakseen nähden. Nestorilla on kokeissa havaittu lakoa vain 11,7 %, mutta erityisesti rehevillä mailla korrensääteen käyttö on suositeltavaa ottaen huomioon Nestorin suuri satopotentiaali. Nestorin tuhannen siemenen paino on noin 40 grammaa ja hehtolitrapaino on suuri. Lajitteluaste on samaa luokkaa kuin Luukaksella. Nestorin lehtilaikun kestävyys on erittäin hyvä. Nestor sopii viljelyyn I-III-vyöhykkeille. Nestor sopii viljelyyn kaikille maalajeille, mutta on parhaimmillaan savi- ja kivennäismailla. Nestor sopii niin elintarvike- ja vientikauran kuin rehukaurankin tuotantoon. Peltosiemen laskee Nestorin kauppaan KoneAgriassa 2023.


Senni-kevätvehnä

Tilasiemen Oy C100

Runsasta satoa tuottava kevätvehnäuutuus. Korkea sakoluku ja hyvät laatu-ominaisuudet. Pitkähkö ja luja korsi.


Sting, kaksitahoinen ohra

Peltosiemen Oy C141

Erittäin satoisa keskimyöhäinen kaksitahoinen ohra. Stingin kasvuaika (96,4 vrk) on samaa luokkaa kuin esimerkiksi Harbingerilla ja Briennellä. Stingin sato on varsin suuri, esimerkiksi RGT Planetiin nähden satoero on virallisissa lajikekokeissa ollut yli 500 kg/ha. Stingin korsi on kaikkein satoisimpien myöhäisten kaksitahoisten parhaimmistoa. Lakoa on havaittu vain 5,9 %. Stingin kauppalaatu on erinomainen. Sen jyväkoko on selvästi virallisten lajikekokeiden suurin, tjp on lähes 60 grammaa. Myös sen hehtolitrapaino on keskimääräistä korkeampi. Lajitteluaste on 95,0 %. Stingillä on hyvä taudinkestävyys. Sting soveltuu rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon. Sting on mallasohrakandidaatti. Peltosiemen laskee Stingin kauppaan KoneAgriassa 2023.


Symbios-rehuherne

Tilasiemen Oy C100

Symbios on aikainen ja satoisa keltasiemeninen rehuhernelajike. Runsas valkuaispitoisuus, suuri siemenkoko ja vahva varsi edesauttavat puintia. Symbiosin jalostaja on RAGT ja lajike-edustaja Suomessa Tilasiemen Oy.


Tuomas, monitahoinen ohra

Peltosiemen Oy C141

Toiseksi satoisin markkinoilla olevista monitahoisista ohrista heti Marian jälkeen. Aukustin ollessa mittarina Tuomaksen sadon suhdeluku on 112. Tuomas on keskimyöhäinen ohra, sen kasvuaika on 88,7 päivää. Tuomaksen korsi on hieman keskimääräistä pidempi, mutta silti erittäin vahva. Sillä ei ole havaittu lakoa lainkaan virallisissa kokeissa eikä Borealin jalostajankokeissa. Pitkä korsi on eduksi poutivissa olosuhteissa. Tuomaksen jyväkoko on monitahoiseksi ohraksi erittäin suuri, 47,3 g. Myös hehtolitrapaino on suuri. Lajitteluaste on erinomainen ollen monitahoisten ohrien parhaimmistoa. Tuomas sopii viljeltäväksi vyöhykkeillä I-IV. Tuomas viihtyy parhaiten eloperäisillä mailla, mutta tuottaa hyvin satoa myös savi- ja karkeilla kivennäismailla. Soveltuu rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon. Peltosiemen laskee Tuomaksen kauppaan KoneAgriassa 2023.


Winx–kevätvehnä

Peltosiemen Oy C141

Winx edustaa päätyypin ja myöhäisten kevätvehnien satokärkeä, mutta kasvuaika on kuitenkin sopiva (104,5 vrk). Kasvuaika on sama kuin Demonstrantilla, mutta sato on huomattavasti suurempi. Sadon suhdeluku Winxillä on Demonstrantiin nähden 111. Lakoprosentti on 10,2 %. Winx on laadukas lajike: sillä on erittäin iso jyvä (44,0 g), hehtolitrapaino on suuri ja sakoluku on yli 240. Winx soveltuu niin mylly- kuin rehuvehnänkin tuotantoon. Peltosiemen laskee Winxin kauppaan KoneAgriassa 2023.