Tavoitteena parempi tuottavuus


Tämän syksyn aikana haetaan entistä voimakkaammin ratkaisuja maatilatalouden kannattavuuden parantamiseen. Koko elintarvikeketju on valjastettu selvitysmies Reijo Karhisen tueksi löytämään ratkaisut elinkeinon kannattavuuden turvaamiseen. Myös me ProAgriana olemme aktiivisesti tässä mukana.

Maatalousyrittäjille monet kannattavuuteen vaikuttavat asiat tulevat annettuina, mutta on myös paljon asioita, joihin voi tilatasolla vaikuttaa. Laajasti ollaan yksimielisiä siitä, että maatilan tulos ja kannattavuus pitää saada markkinoilta ja markkinahinnoista. Yrittäjä ei tilatasolta kuitenkaan voi vaikuttaa maataloustuote- tai tuotantopanosmarkkinoihin ja niiden hinnoitteluun. Viljelijä voi etsiä parhaita markkinointi- ja hankintakanavia, mutta juuri sen enempää ei voi vaikuttaa. Samoin tukitasot tulevat viljelijälle annettuina.

Tilatasolla voidaan vaikuttaa paljon tuottavuuteen eli tuotto- ja kustannussuhteen kehittymiseen. Sekä meidän että Luken tietokannoista selviää, että parhaiden ja heikoimpien tilojen kannattavuuserot selittyvät eroilla tuottavuudessa. Voidaan nähdä, että parhaat pärjäävät vaikeinakin aikoina vähintään kohtuullisesti.

Satsaus satojen ja tuotosten parantamiseen on osoittautunut kannattavaksi, mutta ei hinnalla millä hyvänsä eli rajatuoton tulee olla rajakustannusta suurempi. Tuotoksen parantamisessa on myös useita tekijöitä, jotka eivät vaadi niinkään tuotantopanosten lisäämistä, vaan osaamisen lisäämistä. Suomalainen viljelijä on osaava ja menestyvimmät tilat hankkivat koko ajan lisää osaamista muun muassa neuvonnan palveluista. Tietokannoistamme näemme, että menestyvimmät käyttävät myös enemmän asiantuntijapalvelujamme. Esimerkiksi maitotuotos lehmää kohden on korkeampi ja tuotantokustannus tuotettua litraa kohti on alempi.

KoneAgria on vahvasti kotieläintalouteen keskittyvä näyttely. Tilojen tuottavuuden kehittäminen edellyttää myös investointeja toiminnan laajentamiseen ja työn helpottamiseen. Teknologian kehittymisen tuoma työn tehostuminen mahdollistaa toiminnan laajentamisen ja sitä kautta tuottavuuden parantamisen. Entisellä työmäärällä voidaan hoitaa aiempaa isompi karja. Kasvu on yksi tuottavuuden parantamisen keino, mutta ei toki ainoa.

Investointien jatkuminen on turvattava. Maatilojen kehitysnäkymät 2025 -selvityksen (Kantar TNS) mukaan kotieläintilojen investointiaikomukset ovat selvästi kasvaneet parin vuoden takaisesta. Kun osa tiloista luopuu tuotannosta, on jatkajien investoinnit pystyttävä toteuttamaan, jotta tuotannon määrä kyetään säilyttämään riittävänä.

KoneAgria-näyttely on erinomainen paikka verrata eri vaihtoehtoja koneissa, laitteissa, rakennus- ja tuotantotavoissa sekä löytää parhaat ratkaisut ja osaajat oman yrityksensä kehittämisen tueksi. Haluamme näyttelyn järjestäjänä tarjota parhaat edellytykset näytteilleasettajien ja viljelijöiden kohtaamiselle sekä tarjonnan että näyttelyn saavutettavuuden näkökulmasta. Olemme viljelijöiden oma neuvontajärjestö ja siten aina viljelijän puolella.

Juha Nuutila

toimitusjohtaja

ProAgria Keskusten Liitto

Näyttelyn järjestäjä

FKS-Tapahtumat Oy FKS-Tapahtumat Oy:n taustalla on laaja ProAgrioiden verkosto.

Yhteyshenkilöt

Näyttelypäällikkö
Marko Toivakka

0400 735 259

marko.toivakka@proagria.fi

Tapahtumatuottaja
Niina Lampinen

043 826 7291 niina.lampinen@proagria.fi

Tiedotus

Marjo Marttinen 0400 648 275 marjo.marttinen@proagria.fi

Sanna Lindén 050 66 470 sanna.linden@proagria.fi

Lisätiedot ohjelmasta

Risto Heininen 0400 862 006 risto.heininen@proagria.fi Niina Lampinen

043 826 7291 niina.lampinen@proagria.fi

Sähköinen lippukauppa

www.koneagria.fi

Näyttelyinfot

Avoinna näyttelyaikana Uno Savolan kadun ja Piippukadun sisäänkäynnin aulassa.

www.koneagria.fi

Näyttelyn järjestäjä

FKS-Tapahtumat Oy FKS-Tapahtumat Oy:n taustalla on laaja ProAgrioiden verkosto.

Yhteyshenkilöt

Näyttelypäällikkö
Marko Toivakka

0400 735 259

marko.toivakka@proagria.fi

Tapahtumatuottaja
Niina Lampinen

043 826 7291 niina.lampinen@proagria.fi

Tiedotus

Marjo Marttinen 0400 648 275 marjo.marttinen@proagria.fi

Sanna Lindén 050 66 470 sanna.linden@proagria.fi

Lisätiedot ohjelmasta

Risto Heininen 0400 862 006 risto.heininen@proagria.fi Niina Lampinen

043 826 7291 niina.lampinen@proagria.fi

Sähköinen lippukauppa

www.koneagria.fi

Näyttelyinfot

Avoinna näyttelyaikana Uno Savolan kadun ja Piippukadun sisäänkäynnin aulassa.

www.koneagria.fi