Arvoisat näytteilleasettajat ja näyttelyvieraat


Kulunut kesä on ollut kaunis, mutta viljelijälle vaikea. Toukokuussa alkanut poikkeuksellisen pitkä kuivuus- ja kuumuusjakso heikensi kevätviljojen orastumista ja nurmikasvien kasvuun lähtöä. Myöhemmin saadut sateet eivät ole paikanneet menetettyä satoa.

Vuoden 2018 viljasato arvioidaan pienimmäksi koko 2000-luvulla. Eri arvioiden mukaan viljasadosta menetetään Etelä-Suomessa pahimmillaan jopa noin puolet. Myös säilörehusadon arvioidaan jäävän määrältään ja laadultaan tavanomaista heikommaksi.

Poikkeuksellisten olosuhteiden takia haimme komissiolta lupaa maksaa ohjelmatukien osalta korkeampia ennakoita turvataksemme viljelijöille tasaisen kassavirran. Lisäksi haimme lupaa rehun korjaamiseen viherryttämistuen ekologisen alan kesannoilta, jotta mahdollisimman suuri nurmiala olisi käytettävissä rehun tuotantoon.

Hallitus on päättänyt osoittaa maatalouden kannattavuusongelmien lieventämiseen yhteensä 86,5 miljoonaa euroa. Nopeilla toimilla pyritään auttamaan tiloja akuutissa maksuvalmiustilanteessa.

Vuonna 2018–2019 maksettaviin tulotukityyppisiin kansallisiin tukiin ja EU-tukien kansalliseen täydentämiseen ositetaan yhteensä 30 miljoonan euron määräraha, joka kohdistetaan pääasiassa kotieläintalouteen. Vuoden 2019 luonnonhaittakorvauksen tukitasot palautetaan 2015–2017 tasolle.

Lisäksi kannattavuuden paranemista on päätetty tukea valtiontakauksilla, viljelijöiden jaksamista tukevalla projektilla, antamalla helpotusta eläkemaksujen viivästyskorkoihin, helpottamalla kevyen polttoöljyn verotusta, tukemalla palveluiden säilymistä maaseudulla, asettamalla elintarvikemarkkinavaltuutettu valvomaan kauppatapoja, luopumalla sato- ja kasvintuhoojavakuutusten verosta, kannustamalla tilusjärjestelyihin sekä tukemalla investointeja ja vientiponnisteluja.

Yleinen taloustilanne on parantanut Suomessa monilla mittareilla mitattuna, mutta tämä ei ole vaikuttanut ruuan alkutuotannon huonoon kannattavuuteen. Tuottajahinnat romahtivat vuonna 2013 ja ovat säilyneet matalina siitä lähtien. Tuotantokustannukset ovat samaan aikaan pysyneet korkeina, ja viime kuukausina erityisesti lannoitteiden ja energian hinnat ovat nousseet.

Kannattavuus on 2018 painumassa koko 2000-luvun heikoimmaksi. Kannattavuutta rapauttavat erityisesti heikko vilja- ja nurmisato. Pitkään jatkunut kannattavuuskriisi on jo merkittävästi kaventanut tilojen taloudellisia puskureita. Tuotantopanosten käytöstä, investoinneista tai yksityistalouden menoista säästämällä kannattavuutta ei voi hakea kuin lyhytkestoisesti.

Huolestuttavaa on, että erityisesti monien kehittyvien yritysten ja tyypillisesti nuorten yrittäjien taloutta painavat nyt huonojen hintasuhteiden ohella laajennusinvestoinneista aiheutuvat kustannukset.

Hallitus tekee kaikkensa maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Pääministerin johdolla kokoonnuimme juhannusviikolla Kesärantaan yhdessä alan toimijoiden kanssa keskustelemaan mahdollisuuksista tässä vaikeassa tilanteessa. Päätimme kutsua vuorineuvos Reijo Karhisen selvityshenkilöksi pohtimaan keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Osana selvitystä käynnistettiin verkkokeskustelu, johon kaikki suomalaiset ovat tervetulleita vastaamaan. Halusimme perinteisen selvitysryhmän sijaan joukkoistamisen avulla kuulla laajasti viljelijöitä ja ruokaketjun eri osapuolia. Kesän aikana eri puolilla maata onkin järjestetty työpajoja ja kahdenkeskisiä keskusteluja, joissa on etsitty uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja. Selvitystyön tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2019.

Näyttely lomassa on hyvä pysähtyä ja osallistua tästä osoitteesta löytyvään verkkokeskusteluun: www.ruuantuotantokannattavaksi.fi

Digitalisaatio, automaatio, robotiikka, tekoäly ja paikkatieto ovat päivän sanoja. Tiedon ja teknologian tehokas hyödyntäminen mullistavat maailmaa ja maataloutta. Niiden avulla on mahdollista nostaa tuottavuutta, parantaa tehokuutta ja sitä myöden myös kannattavuutta ilmastoa ja ympäristöä unohtamatta.

Maatalousnäyttelyt ovat aina olleet uusimman teknologian esittelyssä edelläkävijöitä. Täällä KoneAgriassa on mahdollista tutustua kaikkiin niihin lukuisiin maatalouden uusin tuotteisiin, palveluihin ja mahdollisuuksiin, joita uudet innovaatiot tuovat tullessaan.

Käykää tutustumassa uusimpiin innovaatioihin, ja käyttäkää mahdollisuus keskustella alan johtavien asiantuntijoiden kanssa ja nauttikaa hyvin ansaitusta vapaapäivästä!

Antoisaa näyttelyä!

Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministeri