ProAgrian osastolla

Painopisteinä kasvinviljely ja talous

Tule ProAgrian osastolle (B100) tapaamaan asiantuntijoita. Paikalla on kasvintuotannon, sikatalouden, luomutuotannon ja talouden asiantuntijoita. Talouden hallinta korostuu sekä asiantuntijatapaamisissa että ProAgrian järjestämissä seminaareissakin.

Kasvintuotannon taloudelliset haasteet jatkuvat. Pro­Agrian tietopankkien tulosten mukaan osa tiloista tekee kuitenkin nettovoittoa, saa tavoitellun korvauksen työtunneille ja koron sijoitetulle pääomalle. Mitä nämä yrittäjät tekevät toisin muihin verrattuna?

ProAgrian uudet kasvintuotannon palvelut ViljelyKasvu, ViljelyTuotto ja Viljelysuunnitelma tähtäävät viljelyn kipupisteiden löytämiseen ja korjaamiseen sekä tuotannon ja sen myötä yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Palveluja on saatavilla niin vilja-, sika- kuin siipikarjatiloille sekä myös luomuviljatiloille.

Viljelysuunnittelu muodostaa palvelujen perusrungon ja sitä täydennetään ennakkolaskelmalla, jossa arvioidaan sadon määrä- ja hintavaatimuksia sen hetkisessä markkinatilanteessa. Kasvukauden aikaisessa neuvonnassa saa ehdotukset toimenpiteistä, joilla varmistetaan hyvän sadon edellytykset. Kannattavuuden laskenta tuo esille viljelyn kehittämiskohteet.

Osastolla kuulee myös, mitä hyötyä on ammattitapaamisista pienryhmissä, joissa verkostoidutaan, päästään edelläkävijätiedon äärelle sekä testataan uusia asioita käytännössä.

Pienryhmässä innostus tarttuu

Benchmarking-pienryhmät mahdollistavat kokemusten, taitojen ja tietojen vertailun ohjattuna prosessina, jolloin positiivisten muutosten aikaansaaminen tehostuu. Ryhmässä sovelletaan uutta tietoa ryhmäläisten kriittisimmistä ongelma­kohdista, kirkastetaan nykytila tarkasteltavista prosesseista, vertaillaan erilaisia käytäntöjä ja valitaan toimintatavat, joilla lähdetään kohti positiivista muutosta.

Benchmarking-pienryhmätoiminta on osa ProAgrian asiantuntijapalveluja. Pienryhmissä ympäri Suomea on yhdessä mietitty muun muassa viljan tuotannon kehittämistä, investointeja, nurmentuotannon tehostamista, lehmien hedelmällisyysasioita ja maatilayrittäjien hyvinvoinnin lisäämisistä.

Kaikki tuotantosuunnat ja teemat sopivat hyvin pienryhmätoimintaan.

Toiminnan periaatteet

• Tavoitteet muotoutuvat yrittäjien omista tavoitteista ja lähtökohdista.

• Ryhmäprosessin aikana kirkastuvat yrityskohtaiset kehittämistarpeet ja toimenpiteet sekä mahdolliset toiminnan muutokset.

• Kaikki ryhmäläiset ovat tasavertaisia asiantuntijoita.

• Pääpaino on aina tietojen ja taitojen soveltamisessa tilakohtaisiin käytännön ratkaisuihin.

• Tapaamisessa ei luennoida asioista vaan keskitytään käytännönläheiseen pohdintaan ja vertailuun.

Palautetta ProAgrian BM-pienryhmistä

• ”Pienryhmän parasta antia oli toisten tilojen samanhenkisten ihmisten tapaaminen ja kokemusten jakaminen. Silmät avautuivat näkemään, että kaikilla tiloilla on samoja käytännön haasteita!”

• ”Oli hienoa päästä keskustelemaan saman alan yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa itseä askarruttavista asioista.”

Miten BM-pienryhmä toimii?

• Kokoontuu muutaman kuukauden välein.

• Valmistavat tehtävät tukevat oppimista ja lähipäivien aiheita.

• Tilakohtaiset tunnusluvut saa helposti ­ProAgrian Verkkopalvelusta.

ViljelyKasvu- ViljelyTuotto- ja Viljelysuunnitelma-palveluja on tarjolla vilja-, sika-, siipikarja- ja luomu­tiloille.

ProAgrian järjestämät Ajankohtaista vilja­markkinoilla ja Suuremmalla sadolla lisää kannattavuutta -seminaarit Kone­Agriassa kokoavat torstaina ja perjantaina klo 10–11.30 kaikki osallistujat edelläkävijätiedon äärelle. Keskustelu jatkuu Pro­Agrian osastolla kasvintuotannon asiantuntijoiden kanssa.

www.proagria.fi/viljelysuunnittelu

Osastolla Huippuosaajat Anu Ellä, Virva Hallivuori ja Jarkko Storberg ProAgria Länsi-Suomesta, Sari Jussila ProAgria Etelä-Suomesta sekä Olli Valtonen ProAgria Oulusta kertovat muun muassa nurmiryhmien ja Ruokinnan ohjauksen avulla saavutetuista tuloksista. Huippuosaajat toimivat vaativissa asiakastehtävissä alueellisten asiantuntijoiden rinnalla, erityisesti kehittävien ja investoivien tilojen tukena.

Lue lisää ProAria BM-Pienryhmistä: www.proagria.fi/pienryhmat

Rahat riittämään viljantuotannossa

Viljatilan on hyvä arvioida kokonaistaloudellinen tilanne aloittamalla tarkastelu pellolla tehtävistä toimista päätyen aina maksuvalmiuden ja budjetoinnin suunnitteluun asti. Pohtiminen on hyvä aloittaa niistä peltolohkoista, joilla sato jää useina vuosina alle tavoitellun, ja niistä kustannustekijöistä, jotka poikkeavat eniten keskimääräisestä.

Omat tuotantokustannukset selville

Tuotantokustannuksen seuranta on hyvä keino tarkastella oman peltoviljelyn taloudellisuutta. Omien tunnuslukujen vertailu laajempaan aineistoon auttaa hahmottamaan oman tuotannon kehittämiskohtia.

Tuotantokustannuslaskennan onnistumiseksi tulee olla selvillä hehtaarikohtainen sato mahdollisimman tarkasti. Lisäksi laskennassa tulee käyttää tuotantopanoksissa niitä hintoja, millä ne on tilalle hankittu. Tuotantokustannuksen laskeminen auttaa hahmottamaan niitä tekijöitä, millä on eniten merkitystä kustannuksiin. Tämä auttaa osaltaan osto- ja hankintapäätösten teossa.

• BENCHMARKING = oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan tarkoituksena kyseenalaistaa omaa toimintaa ja oppia paremmilta.

ProAgrian järjestämät Ajankohtaista vilja­markkinoilla ja Suuremmalla sadolla lisää kannattavuutta -seminaarit Kone­Agriassa kokoavat torstaina ja perjantaina klo 10–11.30 kaikki osallistujat edelläkävijätiedon äärelle. Keskustelu jatkuu Pro­Agrian osastolla kasvintuotannon asiantuntijoiden kanssa.

www.proagria.fi/viljelysuunnittelu

Osastolla Huippuosaajat Anu Ellä, Virva Hallivuori ja Jarkko Storberg ProAgria Länsi-Suomesta, Sari Jussila ProAgria Etelä-Suomesta sekä Olli Valtonen ProAgria Oulusta kertovat muun muassa nurmiryhmien ja Ruokinnan ohjauksen avulla saavutetuista tuloksista. Huippuosaajat toimivat vaativissa asiakastehtävissä alueellisten asiantuntijoiden rinnalla, erityisesti kehittävien ja investoivien tilojen tukena.

Lue lisää ProAria BM-Pienryhmistä: www.proagria.fi/pienryhmat

Rahat riittämään viljantuotannossa

Viljatilan on hyvä arvioida kokonaistaloudellinen tilanne aloittamalla tarkastelu pellolla tehtävistä toimista päätyen aina maksuvalmiuden ja budjetoinnin suunnitteluun asti. Pohtiminen on hyvä aloittaa niistä peltolohkoista, joilla sato jää useina vuosina alle tavoitellun, ja niistä kustannustekijöistä, jotka poikkeavat eniten keskimääräisestä.

Omat tuotantokustannukset selville

Tuotantokustannuksen seuranta on hyvä keino tarkastella oman peltoviljelyn taloudellisuutta. Omien tunnuslukujen vertailu laajempaan aineistoon auttaa hahmottamaan oman tuotannon kehittämiskohtia.

Tuotantokustannuslaskennan onnistumiseksi tulee olla selvillä hehtaarikohtainen sato mahdollisimman tarkasti. Lisäksi laskennassa tulee käyttää tuotantopanoksissa niitä hintoja, millä ne on tilalle hankittu. Tuotantokustannuksen laskeminen auttaa hahmottamaan niitä tekijöitä, millä on eniten merkitystä kustannuksiin. Tämä auttaa osaltaan osto- ja hankintapäätösten teossa.

• BENCHMARKING = oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan tarkoituksena kyseenalaistaa omaa toimintaa ja oppia paremmilta.