Mittauskentän peltolohkot tasattiin gps-ohjatulla lanalla, jotta vesien valuminen salaojiin olisi tasaista, eikä pintavirtailua esiintyisi. Kun turve on tarpeeksi kuivaa, lan…