Oniarin suurimmat kuormaimet soveltuvat voimiensa puolesta maatalouden yleiskuormaimiksi, joilla hoituu puutavaran lisäksi niin suursäkkien kuin rehupaalinkin käsitte…