Metsään.fi-järjestelmän käyttämällä laserkeilauksella saadaan tarkkoja tuloksia päätehakkuuikäisten metsien puuston määrästä, mutta laadusta ei mitään. Siksi arvokohteill…