Omatoiminen taimikonhoito osuu herkemmin oikea-aikaiseksi kuin palkkatyö-voimaa käytettäessä. Se alentaa kustannuksia, jotka muutenkin ovat suuremmat palkkatyö-voimalla. Su…