Pellon ja metsän hinnat

Puun hinnat : 10.11.–7.12.2014

Lähde: Metla