Timo Pyhäranta seisoo niitetyllä kaistaleella. Vasemmalla näkyy hoitamatonta ruovikkoa ja oikealla rantaa lehmien laidunnuksen jäljiltä.

Isosarviset ruovikonraivaajat…