Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen näkee maatalousmaan hiilensidonnassa potentiaalia, mutta kertoo metsien ja metsämaiden olevan ratkaisevassa roolissa, kun maankäyttösektorin nettonieluvaikutusta pyritään kasvat…