Metsänomistajat huolehtivat tunnontarkasti kirjanpainajan sellaisen lisääntymismateriaalin poistamisesta, joka on yhtenäisellä alueella ja jota on runsaasti hehtaaria kohti. Puutavaran laadun säilyttämiseksi hakkuussa ei m…