Suomessa peltojen nykyiset hiilivarastot ovat jo korkeita ja hiilen määrää voi olla vaikea kerryttää maaperään pitkäaikaisesti lisää. Sen sijaan nykyisten hiilivarastojen säilyttäminen viljelytoimenpiteillä on erityisen tärke…