Pääkirjoitus

Etelä-Suomen kuusikot vaarassa

Suomen metsien puuston kokonaistilavuus jatkaa kasvuaan ja erityisen suurta kasvu on ollut eteläisen Suomen kuusikoissa. Järeiden ja vanhojen kuusikoiden ongelmana ovat taudit ja tuho…