Hintaseuranta

Lähteet:

Euroopan komissio, Luonnonvarakeskus,

Chicago Board of Trade ja LIFFE.

Koonnut: JL

Tuotantopanosten hinnat, Tilastokeskus

Kotimaan viljatasearvio 2023/24 tiukka

Teksti: Hanna Helkkula

Kotimaan viljat…