Maaperään sitoutuneen hiilen määrä on valtava suhteessa hiilivarastossa tapahtuviin muutoksiin. Kivennäismaiden pintakerrokseen (0–15 cm) on sitoutunut keskimäärin noin 54 000 kiloa hiiltä hehtaarilla, kun taas parannetuilla v…