Matti Kärkkäinen

Voiko suomalainen puuntaimien tuotanto olla kannattavaa?

Taimi-Tapion konkurssi palautti suomalaiseen metsäkeskusteluun kysymyksen, voiko Suomessa tapahtuva metsäpuiden taimien tuotanto olla kannattavaa. T…