Broilereilla selvitettiin rahkasammaleen sekä ruokohelpi- ja järviruokosilpun sopivuutta kuivikkeena. Seurantajakson aikana mitattiin muun muassa lintujen rehunkulutus ja kasvu sekä laskettiin rehuhyötysuhde. Alimmaisena v…