Markkinasignaalit 

Kirjoittaja: Kyösti Arovuori, REINU econ Oy

Viljalla on todellinen tuontitarve

Satovuoden hankalista sääolosuhteista ja viljan kokonaistuotannon laskusta on kirjoitettu useamman kerran. Nyt aletaan viimein…