Peltojen aistinvaraisella havainnoinnilla saa tärkeää tietoa lohkon vesitaloudesta ja tiivistymistä.

Ojitusvelkaa ja kovia paineita

Yksi maatalouden tärkeimmistä resursseista on peltomaan kasvukunto. Sen säilyttäminen ja par…