Metsikkötaloudessa puustoa käsitellään metsiköittäin. Puuntuotannollisesta kestävyydestä huolehditaan siten, että käytettävissä on hakkuukypsää metsää (kuvassa takana), keski-ikäistä metsää (vasemmalla) ja hyvin perustet…