Isä ja poika, Günter (vas.) ja Daniel Rüddenklau ovat tyytyväisiä maatilansa yhteydessä toimivaan biokaasulaitokseen. Sähkö syötetään verkkoon ja lämpö jalostuu euroiksi kylän lämpöverkon kautta.

Maatilan biokaasulaitos tuotta…