Ranskasta viedään sian sorkkia Kiinaan. Sivutuotteiden tuonti säilyy Kiinassa aiempien vuosien tasolla.

Kiinan sianlihan tuonti kasvaa voimakkaasti

Kiinassa elintaso nousee ja sen myötä sianlihan kulutus …