Monen heikomman vientikauden jälkeen vehnän viennissä on nähtävillä elpymistä. Myös ohran ja kauran vienti näyttää lupaavalta.

Hyvä satovuosi kasvattaa

kotimaan viljavarastoja

Kotimaan peltokasvien ennakollinen satotilasto ju…