Euroopan maitokatsaus 

Ympäristöpäästöt kuriin, kierrätys kunniaan

Maidontuotantoketjussa halutaan suojella ympäristöä erilaisin tavoin. Maidontuottajia kannustetaan kestävään tuotantoon ja vähentämään niin typpi- kuin fos…