Lähes neljänneshehtaarin suuruinen nautakasvattamo on iso. Oman tilan koneilla tehdyt täytöt, tasaukset ja kallistukset on mietitty tarkasti. Uusimman kasvattamon ympäristö on niin väljä, että eläimiä voidaan tuoda ja viedä sekä s…