Matti Kärkkäinen

Laatupuun kasvatus

Eri jalostusmuodoissa puuraaka-aineen laatu merkitsee eri asioita lopputuotteen laadun ja valmistuskustannusten kannalta. Tavallisesti raaka-aineen ostajat puhuvat laadusta vain tukkien y…