Paksusammalkuusikko. Pienaukko ei ole uudistunut paksun humuksen ja pintakasvillisuuden vuoksi.

Lapin kokemukset

avohakkuiden välttämisen seurauksista

Ennen metsäteollisuuden laajenemista suurteollisuudeksi 1800-luvun lo…