Sähkön lisääntyvän kotituotannon ei-toivottu seuraus

Kalliimpi siirtoverkko nostaa sähkön siirtohintoja

Sähkön lisääntyvä kotituotanto edellyttää myös sähkön siirtoverkon kehittämistä. Kehitys voi heijastua siirron hintaan…