Mittauskentän peltolohkot tasattiin gps-ohjatulla lanalla, jotta vesien valuminen salaojiin olisi tasaista, eikä pintavirtailua esiintyisi. Kun turve on tarpeeksi kuivaa, lanaus onnistuu hyvin. Ohjaksissa Jari Keränen.

Turvep…