Matti Kärkkäinen

Rauduskoivua kaivataan lisää

Suomessa sanotaan olevan kolme pääpuulajia, mänty, kuusi ja koivu. Saattaisi olla paikallaan puhua neljästä pääpuulajista, koska rauduskoivu ja hieskoivu eivät juuri risteydy luonno…