Monissa tapauksissa viljan lajittelu ja puhdistus ovat menetelmiltään lähellä tosiaan. Työvaiheesta, jota nimitetään myllyssä puhdistukseksi, puhutaan tilalla lajitteluna. Molemmissa tapauksissa tarkoituksena on parantaa vi…