Esko Kiviranta

Loputkin verolait valmiiksi ennen joulua

Hallitus antoi, kuten tavanomaista on, pääosan valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen liittyvistä verolakiesityksistä syyskuussa talousarvioesityksen yhtey- dessä.…