Metsään.fi-järjestelmän käyttämällä laserkeilauksella saadaan tarkkoja tuloksia päätehakkuuikäisten metsien puuston määrästä, mutta laadusta ei mitään. Siksi arvokohteilla joudutaan joka tapauksessa tekemään maastokäynti…