Energiapuun määrää mitataan kuormainvaa’alla. Uusi mittaus-lainsäädäntö sallii kuormain-vaakamittauksessa 4–8 prosentin virheen mittauserän painossa.

Puutavaran mittauslaki

on uudistunut

Nykyinen puutavaran mittauslaki a…