Anne Kerminen

Fosfori huolestuttaa viljelijöitä

Lokakuun alussa tehdyssä viljelijäkyselyssä kysyimme: Mitkä asiat tuottavat hankaluuksia viljelysuunnitelmaa tehdessä. Vastausjoukosta e…