Maatilarakentamisen työturvallisuusvastuut

Maatilarakentamisen työturvallisuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Rakennuttajat eli navetoitaan, sikaloitaan tai muita hallejaan rakennuttavat eivät useinkaan t…