Maatilarakentamisen työturvallisuusvastuut

Maatilarakentamisen työturvallisuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Rakennuttajat eli navetoitaan, sikaloitaan tai muita hallejaan rakennuttavat eivät useinkaan tiedä, että rakennustyömaan turvallisuus on vii…