Turvemaat ja etenkin turvepellot ovat tutkitusti yksi suurimpia ++kasvihuonepäästöjen aiheuttajia. Kokonaan niiden viljelykäyttöä ei jo pelkästään maamme huoltovarmuuden vuoksi voida lopettaa, mutta niiden kestävää käyttöä vo…