Jyrki Aakkula

Kun luonnollinen ei riitä, otetaanko tekninen avuksi?

Viime aikoina on käynyt yhä selvemmäksi, ettei Suomi voi laskea ilmastopoliittisten tavoitteittensa ja sitoumustensa toteutumista maankäyttö- eli LULUCF-sekto…